Zihaf Nedir?

Zihaf Nedir?,Zihaf Hakkında Bilgi,Zihaf Örnekleri

Zihaf (Kısaltma): “Kısma” demektir. Uzun bir hece­nin ölçü gereği kısa okunmasına “zihaf” denir. Zihaf, güzel kullanılmadığı zaman bir aruz kusuru sayılır. Cânan gide rindan dağıla mey ola rîzân Böyle gecenin hayr umulur mu seherinde
Ziya Paşa
Aruz ölçüsünün “mefûlü, mefâ’îlü, mefâ’îlü, fa’ûlün” kalıbıyla yazılan bu beyitte “cânân” ve “rindân” söz­cüklerinin ikinci heceleri aslında uzun hecedir. Ancak ölçü, bu hecelerin kısa okunmasını gerektirir. Uzun okunduğunda hem ölçü bozulur hem de cümle vurgu­su kaybolur.

zihaf_nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir