Yan Anlam Nedir? | Nedir

Yan Anlam Nedir?

Yan Anlam Nedir?

Temel anlamıyla bağlantılı olarak zamanla ortaya çıkan değişik anlamlara yan anlam denir. Sözcüğün gerçek anlamının dışında, ancak gerçek anlamıyla az çok yakınlık taşıyan yeni anlamlar kazanması yan anlamı oluşturur. Bir sözcüğün yan anlam kazanmasında genellikle yakıştırma ve benzerlik ilgisi etkili olmaktadır.
Meselâ “göz” dendiğinde akla ilk gelen, kelimenin temel anlamı olan organ adıdır. Ama “iğnenin gözü”, “çantanın gözü”, masanın gözü” tamlamalarındaki anlamlar benzetme yoluyla kazandırılmış yeni anlamlardır. Bunlara da yan anlam denir.
Meselâ, “düşmek” kelimesi “Meyveler tek tek yere düştü” cümlesinde temel anlamda; “Çocuğun pantolonu düşüyordu”, “Bu yılın ilk karı düştü” ve “Kavakların gölgesi yola düştü” cümlelerinde yan anlamdadır.

Örnekler
• Partide çektiğimiz bütün resimler yanmış. (Yan anlam)
• Hazan mevsiminde kurumuş yapraklar gibi. (Yan anlam)
• Duvarın sıvası için ince bir kum getirmişlerdi. (Yan anlam)
• Bu masanın ayağı oynuyor. (Yan anlam)

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev