Vurgu Nedir?

VURGU

Bir metini okurken veya konuşma sırasında bazı sözcüklerin, hecelerin diğer sözcük ve hecelere göre daha baskılı okunmasına veya söylenmesine vurgu denir.

VURGU

Bir hecenin veya bir sözcüğün diğerlerine göre daha kuvvetli, daha şidetli olarak söylenmesine “vurgu” denir. Vurgu bulunduğu yere göre ikiye ayrılır.

Sözcük vurgusu
Cümle vurgusu

Sözcük Vurgusu

Çekim eki almamış sözcüklerde vurgu, genellikle son hecede olur.
gözlük, çiçekci, arayış
Sözcüklerde vurgu, sözcüğe eklenen eke kayar.

sokak -da> sokakta. — » sokaktaki

Vurgu almayan ekler sözcük sonuna geldiğinde vurguyu kendinden önceki heceye kaydırır.

Olumsuzluk eki, kişi ekleri vurgu almayan eklerdir.

gelmedim, açmıyor oturunuz, yazarım

* Ünlemlerde ve pekiştirilmiş sözcüklerde vurgu iik hecededir.
‘ hayır, peki

bembeyaz, sapsarı

* Birleşik sözcüklerde vurgu ilk sözcüğün son hecesindedir.

ayakkabı, birçok, kahverengi

* Yer isimlerinde vurgu sözcüğün başındaki heceye doğru kayar. Hangi hece güçlüyse
onda kalır.

Türkiye, Ankara, İstanbul

ÖRNEK

Aşağıdaki kelimelerin hangisinde vurgu son hecededir?

A) Öğrenciyim B) Masmavi C) Bursa D) Çiçekler

A’da “öğrenciyim”, B’de “Masmavi”, C’de “Bursa”

kişi eki pekiştirme eki özel yer adı

sözcüklerinde belirtildiği gibi vurgu son hecelerde değildir. D seçeneğinde “çiçekler” sözcüğünde vurgu son hecededir.
Yanıt: D

Cümle Vurgusu

Fiil cümlelerinde vurgulanmak istenen sözcük yükleme yaklaştırılır.

Yarın Cemil’le sinemaya gidiyoruz.

Mektubu özenle katladı, zarfa yerleştirdi.

* isim cümlelerinde vurgu yüklemdedir.

istanbul’da dün hava yine yağmurluydu.

ÖRNEK

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, zaman kavramı üzerindedir?

Ahmet, yarın sabah uçakla İzmir’e gidecek.
Yarın sabah uçakla İzmir’e Ahmet»gidecek.
Ahmet, İzmir’e uçakla yarın sabah gidecek.
Ahmet, İzmir’e yarın sabah uçakla gidecek.

ÇÖZÜM

Fiil cümlelerinde vurgulanmak istenen öğe yükleme yaklaştırılır. A’da yer, B’de kişi kavramı, D’de araç kavramı vurgulanmıştır. C’de ise vurgu zaman kavramındadır.

Yanıt: C

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir