üslûp cümleleri nedir? | Nedir

üslûp cümleleri nedir?

üslûp cümleleri

Üslûp, sanatçının yazım tekniği (yöntem, tarz, metot), kelime seçimindeki ve cümle kuruluşundaki kendine özgülük; görüş, duyuş ve anlatış özelliğidir.

Sanat eserinde konu, anlatılan nesneyi; üslûp da bunun nasıl anlatıldığını ifade eder.

Kısacası, sanatçının dili ve anlatım özellikleri onun üslûbunu meydana getirir.

Aşağıdaki cümleler bir sanatçının üslûbuyla ilgili cümlelerdir:

 

Yazarın sade dili, parlak kelimelerle anlatımı bizi esere yaklaştırıyor.

Romancı, roman kişilerinin karakterlerini çizerken onların diliyle konuşmak zorundadır.

Bu ilk öykülerinde sıfatlardan, söz sanatlarından kaçınan yalın dili ve ayrıntıları gözlemlemedeki ustalığıyla dikkati çekti.

 

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev