Ünlü Düşmesi Nedir? | Nedir

Ünlü Düşmesi Nedir?

Ünlü Düşmesi Nedir?

Türkçede iki heceli olan ve ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i. u, ü) bulunan kimi sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi ya da hece düşmesi denir.
Akıl-ım > aklım
Şekil-ini > şeklini
Boyun-u > boynu
Birleşik sözcüklerde iki sözcüğün birleşimi sırasında ünlü düşmesi görülebilir.
Cuma ertesi > cumartesi
Kayın ana > kaynana
Kahve altı > kahvaltı
“etmek, olmak, eylemek” yardıma eylemleriyle yapılan birleşik fiillerde de ünlü düşmesi görülebilir.
Kayıp olmak > kaybolmak
Kayıt etmek > kaydetmek
Seyir etmek > seyretmek
Bazı sözcüklerin türetilmesi sırasında ünlü düşmesi görülür.
sıyır-ık > sıyrık
ayır-ıl-an > ayrılan
devir-ik > devrik
buyur-uk > buyruk

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev