pizzaci

Ünlü Düşmesi Nedir?


Ünlü Düşmesi Nedir?

Ünlü Düşmesi Nedir?

Türkçede iki heceli olan ve ikinci hecesinde dar ünlü (ı, i. u, ü) bulunan kimi sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde sözcüğün ikinci hecesindeki dar ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi ya da hece düşmesi denir.
Akıl-ım > aklım
Şekil-ini > şeklini
Boyun-u > boynu
Birleşik sözcüklerde iki sözcüğün birleşimi sırasında ünlü düşmesi görülebilir.
Cuma ertesi > cumartesi
Kayın ana > kaynana
Kahve altı > kahvaltı
“etmek, olmak, eylemek” yardıma eylemleriyle yapılan birleşik fiillerde de ünlü düşmesi görülebilir.
Kayıp olmak > kaybolmak
Kayıt etmek > kaydetmek
Seyir etmek > seyretmek
Bazı sözcüklerin türetilmesi sırasında ünlü düşmesi görülür.
sıyır-ık > sıyrık
ayır-ıl-an > ayrılan
devir-ik > devrik
buyur-uk > buyruk

12 Ocak 2014 Saat : 3:36

Ünlü Düşmesi Nedir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev