Tanrılar ve İnsanlar Kimlik Çözümlemeleri

KİMLİK ÇÖZÜMLEMELERİ

1. Oyunun Adı : Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş)

2. Yazıldığı Yıl : 1954-55

3. Bölümlenmesi : 4 perde

4. Türkçe baskıları : Maarif Basımevi / Ankara / Mart 1959
Adam Yayıncılık / İstanbul / Ocak 1983

5. Konu : Oyunda özgürlük, ölümsüzleşmekle olanaklıdır. İnsan, yaratılışı gereği ölümlüdür. Gılgameş’in kendini ölümsüz kılabilmek için verdiği mücadele konu edinilmiştir.

6. Kişiler : Birinci Genç, Birinci İhtiyar, Çocuklu Kadın, Birinci Kadın, İkinci İhtiyar, Birinci Savaşçı, İkinci Savaşçı, İkinci Genç, Nin-Sun, Gılgameş, İştar, Avcı, Miliza, Engidu, Anu, Antum, Aruru, Kör, Utnapiştim, Utnapiştim’in Karısı, Urşunabi, Rakkaseler.

7. Dekor :

1. Perde : Gılgameş’in açık ordugahı, yalçın kayalıklar arasında, giriş escort Ataköy yanarcalarla donanmıştır. Solda ve önde, hayvanları çözülmüş iki savaş arabası vardır.

2. Perde : Birinci Uruk dönemine ait bir tapınağın içi, tapınak o dönemin özelliği olan plan-konveks tuğlalarla yapılmıştır. Bu kuruluş, sağlı sollu duvarlarla daha da göze batar. Her iki duvarın orta yerinde birer giriş kapısı vardır. Her iki yanda birer genk. İki taraflı duvarlar birtakım payandalarla süslenmiştir. Sahnenin tam karşısında yine aynı şekilde payandalı bir duvar vardır. Orta yerde taş bir merdiven tapınağın bulunduğu platforma çıkmaktadır. Platformun üstünde ve merdivenin tam karşısında escort Avcılar dört ahşap sütun üstünde oturtulmuş süslü bir sundurma. Ahşap sütunlar; bakırdan, sedeften, şistten ve kırmızı kalkerden mozaiklerle işlenmiştir. Tapınağın girişini iki yanda doğal büyüklükte ve bakır kaplamalı, iki aslan ile kapının üstünde iki geyiği kavramış bir halde Kartal Tanrı İmdugug’u tasvir eden bir kabartma süslemektedir. Yapının duvarları bakırdan boğa statüleriyle süslenmiştir. Daha üstte ise, üç sıralı freskler vardır. Sahneyi boydan boya kaplayan sağlı sollu duvarların üstünde gökyüzü görünür.

3.Perde :Sahne, bir kır sahnesidir. Ayak bileklerine kadar yükselen otlar vardır. Birkaç sıra halinde dizilmiş ağaçlar pek sık değil, bu ağaçların arkasında bir derenin kıvırdığı dirsek belli belirsiz fark edilir. Daha arkada verimli toprak, gerilere doğru yerini vahşi escort Beşiktaş dağlara bırakmaktadır. Ön planda ise; aynı toprak, yeşil bir vadi gibi uzayıp gider. Birkaç tepecikten başka hiçbir kabartı göze çarpmaz. Sol ön köşedeki tepecikte böyle bir kabartıdır. Ta gerilerden, o vahşi tepelerden geliyormuş sanısını veren ince bir patika, sahnenin ortasından kıvrılıp, bu tepeciğin arkasına sokulur ve orada kaybolur.

4.Perde : Utnapiştim’in mağarasının önüdür. Mağara, sahnenin escort istanbul sağ arka köşesine oturtulmuştur. En arkada ise, insana uzaklık duygusu veren dalgalı bir araziden sonra mor dağların gölgeleri görünür. Şurada burada sivri kayalar bulunur. Bir patika, o mor dağlardan iner ve birden kesiliveren bir yar dibinde birden kaybolur. Bu yar dibinden çıkan başka bir patika Utnapiştim’in mağarasının önüne çıkar. Mağaranın önünde ise küçük escort izmit bir açıklık vardır.

8. Ortalama Süre : 2 Saat

9. İlk Oynanışı : 3/11/1954 Ankara Devlet Tiyatrosu

OYNAYANLAR :

I. Genç : Semih Sergen
I. İhtiyar: Muammer Esi
Çocuklu Kadın: Jale Uzman
I. Kadın: Türkan Bora
II. İhtiyar: Nuri Gökseven
I. Savaşçı: Ahmet Demirel
II. Savaşçı: Haluk Kurdoğlu
II. Genç: Vedii Cezayirli
Nin-Sun: Muazzez Lutas
Gılgameş: Cüneyt Gökçer
İştar: Yıldız Akçan
Avcı: Kerim Afşar
Miliza: Macide Birmeç
Engidu: Coşkun Orhon
Anu: Suat Taşer
Antum: Türkan Bora
Aruru : Melek Koçer
Kör : Yıldırım Önal
Utnapiştim: Saim Alpago
Utnapiştim’in Karısı: Süreyya Taşer
Urşunabi: Oğuz Bora
Rakkaseler: Kaya Kopuz
Tenasüp Kopuz
Güzide Kalın
Fezal Esmen

MÜZİK : Nevit Kodallı

DEKOR : Refik Eren

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir