TAAŞŞUK-I TALAT ve FİTNAT ROMANI ÖZETİ NEDİR? ROMANIN İNCELENMESİ a) ESERİN ADI: Taaşşuk-u Tal’at ve Fitnat b) ESERİN YAZARI: Şemseddin Sami c) ŞEMSEDDİN SAMİ HAKKINDA KISA BİLGİ TIKLAYINIZ