SEÇİM o Seçimler; anayasada belirtildiği gibi, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre yapılır. o Seçmen oyunu kendisi kullanır. o Oy gizli verilir. o Oyların sayımı dökümü