KONU:OSMANCIK ROMANI’NIN OKUNMASI VE ÖZETLENMESİ Roman Kahramanları ve özellikleri Romanın baş kahramanı Osman Bey’dir. Osman Bey Kayı Boyunun Beyi’dir. Ertuğrul Gazi :Kayı Boyu’nun kurucusu, Osman Beyin babasıdır Şeyh