Orman yangınlarının sebepleri nedir?

Orman yangınlarının sebepleri nedir?

Orman yangınlarının sebepleri

Orman yangınlarının sebepleri hakkında bilgi

Orman yangınlarının %94ü insanlardan kaynaklanırken sadece %6sı doğal afetlerden kaynaklanıyor. İnsan kaynaklı bu yangınların önemli iki ana sebebi dikkatsizlik ve kasıt.

İhmal ve dikkatsizlik nedeniyle çıkan orman yangınları:
•Ormanda güvenlik tedbiri almadan ateş yakmak.

14 Nisan 2014
bosluk

Alevilik-Bektaşilik nedir?

Alevilik-Bektaşilik nedir?

Alevilik-Bektaşilik nedir?

Alevilik ve Bektaşilik tarihsel süreç içerisinde temel felsefesi aynıolan, fakat çeşitli adlar altında Anadolu’ya taşınmış ve kurumlaşmasını 1200’lü yıllarda Hünkar Bektaş Veli (HBV) ilesağlamış, daha sonra da yol önderleri tarafından geliştirilen, kendine özgü sentezi bir inançtır.Alevi-Bektaşiliğin kökenleri, Anadolu’nun antik çağ, eski yunan doğa filozofları, Hitit ve Mezopotamya inançları, eski Türk inancı Şamanizm, eski İran inancıMazdek,

14 Nisan 2014
bosluk

NAKŞİBENDİLİK NEDİR?

NAKŞİBENDİLİK NEDİR?

NAKŞİBENDİLİK NEDİR?

Bahaettin Nakşibent’in (1318-1389 Buhara) kurduğu tarikat. Temel ilkelerini Yesevîlik’ten ve daha çok Hacegânilik’ten alan, şeriata ve Sünnî inançlara sımsıkı bağlı olan Nakşibendîlik, bir yandan Sünnî ülkelerde büyük ilgi görmüş, öbür yandan da Türkistan’ın Sünnîleşmesinde etkili olmuştur. Tarikatların büyük bir çoğunluğu Şiî eğilimli ve Ali yanlısı olduğu hâlde, Nakşibendîlik Ebubekir’i pir tanır.

14 Nisan 2014
bosluk

Piktogram’ın özellikleri nedir?

Piktogram’ın özellikleri nedir?

Piktogram’ın özellikleri

İşaretler evrensel olarak anlaşılmalıdır, farklı yaş ve kültür grupları aynı şeyi kavrayabilmelidir, hiçbir tabuyu kullanmamalıdır ve yalın grafiksel çizim ya da sembolleri olmalıdır. İllüstrasyon şeklinde özel tasarlanmalıdır, simgesel işaretler sistemi olarak geliştirilmelidir, uluslar arası şekilde anlaşılır olmalıdır, standart her ülkede aynı renk ve şekilde kullanılmalıdır, tasarımlar estetik kurallara uymalıdır ve tek renk basıldığında gene anlaşılmalıdır.

14 Nisan 2014
bosluk

Piktogram kullanımı

Piktogram kullanımı

Piktogram kullanımı

İlk olarak, MÖ 5000 yıllarında Çin kültüründe sıklıkla kullanılmıştır. Piktograflar, Afrika, Amerika’da bulunan gelişmemiş toplumlarda halen kullanılmaktadır. Gelişmiş kültürlerde ise sembol halinde kullanılmaktadır. Bu gün kullandığımız trafik işaretleri pigtograftır. Bu simgesel işaretler, bir ürün hizmet ya da nesneyi göstermeye yaramaktadır.

14 Nisan 2014
bosluk

Doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir?

Doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir?

Doğal afet nedir? Doğal afetler nelerdir?

Doğal afet, en geniş anlamı ile insanlara zarar veren olaylara denir. Başka bir ifade ile can ve mal kaybına yol açan doğal olaylardır. Afetin ilk özelliği doğal olması, ikincisi can ve mal kaybına neden olması bir diğeri çok kısa zamanda meydana gelmesi ve son olarak da başladıktan sonra insanlar tarafından engellenememesidir. Bazı afetlerin yeryüzünün nerelerinde daha çok olduğu bilinmektedir. Örneğin deprem, heyelan, çığ, sel, don ve bazı afetlerin sonuçları depremde olduğu gibi doğrudan ve hemen ortaya çıkar. Ama kuraklıkta olduğu gibi bazılarının sonuçları ise uzun bir zaman sonra ve dolaylı olarak görülür.

14 Nisan 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev