SPONSORLU BAĞLANTILAR

BASKI ve BASKI TEKNİĞİ NEDİR?

BASKI ve BASKI TEKNİĞİ NEDİR?

BASKI ve BASKI TEKNİĞİ NEDİR?

Kelime ve resimlerin mekanik olarak mürekkep kullanılarak çoğaltılması. Baskı genellikle az miktarda kopya yerine çok miktarda çoğaltma şeklindedir. Medeniyet ve kültür, önemli ölçüde basılmış bilgilere dayandığı için, baskı önemli bir sanayi dalıdır. Önceleri bir sanat olarak telakki edilmekteydi. Bugün hala bu görüşte olan kimseler vardır.

7 Mart 2014
bosluk

BASİT MAKİNALAR NEDİR?

BASİT MAKİNALAR NEDİR?

BASİT MAKİNALAR NEDİR?

 

Kendilerine uygulanan hareket ettirici kuvvetler yardımıyla direnme kuvvetleri adı verilen kuvvetleri yenerek hareket  sağlayan sistemler. Küçük bir hareket kuvvetiyle büyük bir direnme kuvvetini yenecek şekilde yapılırlar.

Günlük işlerimizde ve uygulama alanlarında işi daha kolay yapmak için eğik düzlem, kriko, kaldıraç, çıkrık ve palanga gibi basit makinalar geniş ölçüde kullanılırlar.

7 Mart 2014
bosluk

Basınç Nedir?

Basınç Nedir?

Basınç Nedir?

Birim alana dik olarak etki eden kuvvet miktarı. Bu kuvvet, ağırlık, zorlama veya gaz moleküllerinin (hareketli olmalarından dolayı) yüzeye çarpmaları neticesi meydana gelen darbelerin toplamı olabilir. Basınç, yüzeye tesir eden toplam kuvvet miktarının yüzey alanına bölünmesiyle bulunur. (P= F/S) basıncın ölçüsünü ifade etmek için pekçok birim kullanılır. MKS (metre, kilogram, saniye) birim sisteminde basınç birimi Newton/m2 dir.

7 Mart 2014
bosluk

BASIN YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN ve ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet bilgi hizmetlerini yürüten kuruluş. Birinci Dünya Savaşından sonra yurdumuz birçok yabancı devlet tarafından işgal edilmişti. Hür ve bağımsız yaşamış Türklerin buna tahammülü imkansız olduğundan, kısa zamanda istiklal mücadelesi başlamıştı. Bu mücadelenin haklılığının, ülkemizin uğradığı felaketlerin, içte ve dışta anlatılması için fikir teşkilatına ihtiyaç duyulmuştu.

7 Mart 2014
bosluk

BASIN İLAN KURUMU NEDİR?

BASIN İLAN KURUMU NEDİR?

BASIN İLAN KURUMU

Basını dolaylı olarak mali yönden destekleyen önemli ve tarafsız basın kuruluşu. 2 Ocak 1961 yılında kanunla kurulmuş olup, kamu tüzel kişiliğine sahiptir. Merkezi İstanbul’da bulunan kurumun, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Konya’da şubeleri vardır. Şubelerinin bulunmadığı vilayetlerin resmi ilanları valilikler kanalıyla merkeze gelerek gerekli dağıtım  buradan sağlanmaktadır.

7 Mart 2014
bosluk

Basın Nedir?

Basın Nedir?

Basın Nedir?

Günlük, haftalık, aylık, yıllık gibi belirli veya belirsiz aralıklarla yayınlanan her türlü ceride (gazete), mecmua (dergi), salname (yıllık), broşür ve benzeri yayınların hepsi, matbuat. Bu tür yayınların muhtevasını, haber ve fikir yazıları meydana getirir, baskı makinaları ile çoğaltılarak geniş kitlelere kolayca ulaşma imkanı sağlanır.

7 Mart 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed
SPONSORLU BAĞLANTILAR

RÜYA TABİRLERİ

ruya_tabiri
Ödev Ödev