pizzaci

İki Keklik Türküsü ve Hikayesi Nedir?

İki Keklik Türküsü ve Hikayesi Nedir?

İki Keklik Türküsü ve Hikayesi Nedir?

Balıkesir’e bağlı Edremit ilçesinin, Güre köyünün halkından kahveci Mehmet Şevket Efendinin karısı şöhret hanım tarafından oğluna yazılmış bir türküdür.

Şöhret hanım, zamanın zenginlerinden olduğu için zeytin toplamaya giderken cam topuklu ve rugan ayakkabılar giyermiş, elbiseleri de oldukça güzel ve diğer köylülerden farklıymış, oğulları Zekeriya Sarıkamış’a Enver Paşa komutasında askerliğini yapmaya gitmiştir. Bu sırada ortam karlı olduğu için yol almak amaçlı karları teperlermiş.

13 Nisan 2014
bosluk

Kısaca Hentbol Kuralları Nedir?

Kısaca Hentbol Kuralları Nedir?

Kısaca Hentbol Kuralları Nedir?

Takımlar biri kaleci altı oyuncu olmak üzere toplam yedi kişiden oluşur.

Hentbol topunun dış yüzeyi kaygan olmamalıdır. Bu nedenle bu top sentetik yada benzeri maddelerden üretilmiş olmalıdır.

Kaleci topa vücudunun her kısmıyla dokunabilir. Tabi ki ceza sahası içinde

Topu en fazla üç saniye elinizde tutabilirsiniz.

13 Nisan 2014
bosluk

HENTBOL OYUN KURALLARI NEDİR?

HENTBOL OYUN KURALLARI NEDİR?

HENTBOL OYUN KURALLARI
OYUN SAHASI:
Tam boyutlu hentbol sahası, uzun kenarı 40 metre, kısa kenarı 20 metre uzunluğunda olan bir diktörtgen biçimindedir. Uzun kenarlar hentbol sahasının kenar çizgilerini, kısa kenarlar ise kale çizgisini oluşturur.
Hentbol sahası, kale çizgilerine paralel bir orta çizgi ile ikiye bölünen bir oyun sahasından ve iki kale sahasından oluşur. Saha ölçüleri ve zemin bir takımın üstünlüğüne yol açacak bir şekilde değiştirilemez.

13 Nisan 2014
bosluk

Hava kirliliğine sebep olan etmenler nedir?

Hava kirliliğine sebep olan etmenler nedir?

Hava kirliliğine sebep olan etmenler

1.Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği
Kentlerimizdeki ısınmadan kaynaklanan hava kirliliği özellikle kış döneminin başlaması ile birlikte artış göstermektedir. Kış aylarında ısınmadan kaynaklanan hava kirliliğinin temel sebepleri; ısınmada kalitesiz yakıtların (kükürt, kül ve nem oranı yüksek kalori değeri düşük kömürler) iyileştirilme işlemine tabi tutulmadan kullanılması, yanlış yakma tekniklerinin uygulanması ve kullanılan kazanların bakımlarının düzenli olarak yapılmaması olarak sıralanabilir. Bunların yanı sıra hızlı nüfus artışı ve kentlerde nüfus yoğunlaşması, topoğrafik ve meteorolojik şartlara göre şehirlerin yanlış yerleşmesi ve dolayısıyla çarpık kentleşme şehirlerimizde görülen hava kirliliğini artırmaktadır. Kış aylarında ısınma amacıyla soba ve kaloriferlerde genellikle odun, kömür, fuel-oil ve doğal gaz yakılmaktadır. Soba veya kalorifer kazan bacalarından çıkan gazlara genel kirleticiler denilmektedir. Bunlar; karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2), azotdioksitler (NOx) ve partikül maddeler (is, kurum ve toz) dir.

13 Nisan 2014
bosluk

Mudanya Antlaşması

Mudanya Antlaşması

Mudanya Antlaşması

Mudanya Mütarekesi ya da Mudanya Bırakışması, Kurtuluş Savaşının sonunda imzalanan bırakışmadır.

Büyük Taarruzun zaferle sona ermesi üzerine ve Çanakkale Krizinden sonra, İtilâf Devletleri TBMM’ye mütareke çağrısında bulunmuşlardır. Türk ordusu ile İngiliz işgal kuvvetleri arasında bazı gerginlikler yaşandıysa da görüşmeler 3 Ekim 1922’de Mudanya’da başladı.

13 Nisan 2014
bosluk

Tevrat Hakkında Bilgi

Tevrat Hakkında Bilgi

Tevrat Hakkında Bilgi

Tevrat; Yahudilerin kutsal kitabıdır. Musa Peygamber‘e indirilmiştir. İbranicede bu kitaba, yasa ve şeriat anlamına gelen Tora denir. Latincede ise, beş kitaptan oluştuğu için Pentaleuchus adı verilir. Tevrat, Kuran‘da, Mekke’de inen ayetlerde anılır. Bu ayetlerde, Tevrat’ın insanlar için bir kurtuluş ve nur olduğu bildirilir. İbrahim ve Yakup peygamberlerden sonraki zamanlarda Beni İsrail için indirildiği dile getirilir. Ayrıca, bu kitapta, Allah’ın buyrukları aldığı anlatılır. Bu arada, Tevrat’ta, Hz. Muhammed‘in geleceği de müjdelendiği, hatta bundan dolayı, İsrailoğullarının bunu kabullenemedikleri için Tevrat’ın buyruklarıyla ibadet etmekten kaçındıkları anlatılır.

13 Nisan 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev