SPONSORLU BAĞLANTILAR

BAYKAL GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

BAYKAL GÖLÜ HAKKINDA BİLGİ

BAYKAL GÖLÜ

Orta Sibirya’nın biraz güneyinde yer alan dünyanın en derin gölü. Büyüklük bakımından dünyada sekizinci sıradadır. Yüzölçümü 31.500 km2, uzunluğu 640 km, genişliği 30 ile 100 km arasında değişir. En derin yeri 1741 metredir ki, bu derinliğin 1286 metresi deniz seviyesinden aşağıda bulunmaktadır. Gölün üzerinde uzandığı derin çukur, tektonik olup, kırılma ile meydana geldiği söylenmektedir.

10 Mart 2014
bosluk

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI

BAYINDIRLIK ve İSKAN BAKANLIĞI

Memleketin imarıyla ilgili işleri yürütmekle görevli bulunan kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idari merci.

Bayındırlıkla ilgili hizmetleri yürütmek üzere l88l’de 3l maddelik bir nizamname ile “Nafia Nezareti” kurulmuştur. Ankara’da hükumet kurulunca l920’de çıkan kanunla, demiryolları, limanlar, köprüler ve karayolları inşa etmek, PTT tesisleri kurup işletmek, su işlerini düzenlemek ve devlet daire ve müesseselerinin her türlü bayındırlık işlerini yapmakla görevlendirilmiştir.

10 Mart 2014
bosluk

BAYINDIR NEDİR?

BAYINDIR NEDİR?

BAYINDIR

Yirmi dört Oğuz boyundan biri. Bayındırlar, Oğuzlar tarihinde mühim roller oynamışlardır. Bayındır, Oğuz Hanın oğlu Gök Hanın oğludur. Bayındır boyu, Orta Asya’da göçebe olarak çadırlarda yaşarlardı. Orta Asya’nın Moğol istilasına uğraması üzerine obalar halinde batıya göç ettiler. Bir kısmı, İran’da kaldı. Bir kısmı, orta ve batı Anadolu bölgelerine (Isparta, İçel, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Yozgat) bir kısmı ise, Suriye’ye (Halep) geldiler. Bayındırların Müslüman olanları köyler kurmak suretiyle benliklerini, örf, adet ve geleneklerini devam  ettirdiler. Bir kısmı diğer kavimler içinde eriyip kayboldular.

10 Mart 2014
bosluk

Bayılma Nedir?

Bayılma Nedir?

Bayılma Nedir?

Kısa süreli, geriye dönebilen, kaslarda güçsüzlük ve ayakta duramama ile kendini gösteren şuur kaybı. Bayılma halinden önce kişi bir sersemlik, baş dönmesi ve denge bozukluğu hisseder, görmesi bulanır ve kulaklarında çınlamalar olur. Bayılmanın süresi ve derinliği, sebebine ve şahsa göre değişir. Bazı kişiler çevrelerindeki konuşma ve hareketleri hayal-meyal hatırlarken, bazıları tamamen şuurlarını kaybederler.

10 Mart 2014
bosluk

BAYAT BOYU HAKKINDA BİLGİ

BAYAT BOYU HAKKINDA BİLGİ

BAYAT BOYU

Oğuz boylarından biri. Bozokların Gün-Hanoğulları koluna bağlıdır. “Devleti ve nimeti bol, devlet ve nimet sahibi” manasına gelen Bayat boyunun ongunu (sembolü) şahin, şölenlerdeki et payları “sağkarı yağrın” (sağ kürek kemiği) kısmıdır. Kaşgarlı Mahmud Divanü Lügati’t-Türk’te Oğuz boylarının dokuzuncusu olarak Bayat boyunu göstermiştir.

9 Mart 2014
bosluk

BATMAN RAFİNERİSİ HAKKINDA BİLGİ

BATMAN RAFİNERİSİ HAKKINDA BİLGİ

BATMAN RAFİNERİSİ HAKKINDA BİLGİ

Batman ilinde bulunan, Türkiye’nin en eski ham petrol arıtma tesislerinden.

Batman Rafinerisinin kuruluşu 1930′da İstanbul’un Beykoz ilçesinde “Türkiye Neft Sanayi A.Ş.” adıyla kurulan ve “Boğaziçi Tasfiyehanesi” olarak anılan özel bir rafineriye dayanır. Romanya’dan gelen ve ham petrol işleyen bu rafineri 1934′te kapandı.

9 Mart 2014
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed
SPONSORLU BAĞLANTILAR

RÜYA TABİRLERİ

ruya_tabiri
Ödev Ödev