Karadeniz Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri Nedir?

Karadeniz Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri Nedir?

Karadeniz Bölgesinin Yeryüzü Şekilleri Nedir?

Bölgede, çeşitli jeolojik zamanlara ait araziler bulunmakla birlikte, daha çok III. jeolojik zamanda oluşmuş araziler yer alır. Dağlar kıyıya paralel uzanır. Bu dağlara Karadeniz Dağları ya da Kuzey Anadolu Dağları adı verilir. Kuzey Anadolu Dağları kıyı ve iç sıra dağları olarak ikiye ayrılır. Bu iki sıradağ kuşağını Kuzey Anadolu Fay Hattı birbirinden ayırır.

Dağlar, Batı Karadeniz Bölümü’nde yaklaşık 2000 m. yükseltiye sahiptir. Orta Karadeniz Bölümü’nde yükselti azalarak 1000 m.ye iner. Doğu Karadeniz Bölümü’nde ise yükselti artarak yaklaşık 4000 m.ye çıkar.

5 Kasım 2013
bosluk
 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev