Spor Yaralanmalarına Neden Olan Risk Faktörleri Nedir?

Spor Yaralanmalarına Neden Olan Risk Faktörleri

Biyomekaniksel Bozukluklar: Sporcunun fiziksel yapısındaki bazı engeller onun çeşitli riskler altında olmasına neden olur. Postür (kas ve kemik yapısı)deki bozukluklar, hem spordaki performansı etkiler hem de yaralanma riskini artırır. İki bacak uzunluğu arasında 20 mm’den daha fazla fark olması alt ekstremitede kalça rötatör ve addüktör kaslarının görevini yapmasını güçleştirir. Bu da yaralanma riski oluşturur.

İki bacak arasındaki uzunluk farkı, leğen kemiği eğilmelerine, omurga eğilmelerine, “X” ve “O” bacak oluşmasına yol açabilir.

X Bacak (Genu Valgum) : Bu tip bacaklarda,dizler birbiriyle kolay birleşirken ayak bilekleri birleşmez, ayrı durur. ‘Kalça-uyluk-diz-ayak bileği’ düzleminde diz içe kaymıştır. Bu durum yalpalayarak yürümeye, ayakta durulduğu
zaman bacak kaslarında ağrıya ve bacaklarda aşırı yorgunluğa neden olur. Bu da zamanla dış menisküsü zedeleyerek menisküs yırtıl-masına ya da dış eklem kıkırdaklarını tahrip ederek dizin dış eklem yüzünde Valgus Artrozu diye
isimlendirilen kireçlenmeye yol açar.
O Bacak (Genu Varum) : Normalde uyluk kemiğinin başı, diz ve ayak bileği aynı doğrultuda bulunur. “O” bacakta diz dışa doğru kaymıştır, ayak bilekleri birbirine temas ettirildiği zaman dizler arasında mesafe vardır.

Yeterli kondisyonel özelliklere sahip olmamak ve sezon öncesi kondisyon çalışmalarının yeterli derecede yapılmaması yaralanma riski doğurur.

 

Sporcu, yaptığı spor dalının özelliğine göre kuvvet, dayanıklılık, sürat gibi yeteneklere sahip olmalıdır. Yapılan spor dalına göre o sporun ihtiyaçları doğrultusunda bir kuvvet uygulanır. Bu kuv­vet ihtiyacı bazen birim kuvvet, çabuk kuvvet ya da kuvvette devamlılık şeklinde olabilir.

Ortaya konulan bu kuvvetin yetersizliği o kuvveti oluşturan kaslarda zorlanmalara ve kopmalara neden olur. Bu da bir yaralanma riski oluşturur ve performansı olumsuz etkiler.

Sportif yaralanmalar spordan uzak kalma süresine göre üçe ayrılır:

  1. 1- 7 gün arası spora katılamama hafif,
  2. 8- 21 gün arası spora katılamama orta,
  3. 21 günden daha uzun süre spora katılamama ciddi yaralanma olarak değerlendirilir.

Yaralanmış veya operasyon geçirmiş bir bölgedeki kaslar zayıflar. Yeterli güçlendirme çalışmaları yapmamak, yaralanmanın özelliğine göre iyileşmesini beklemeden çalışmalara baş-lamak yaralanmanın derecesini artıracağı gibi iyileşme süresini de uzatacaktır.
Spor yaralanmalarına neden olan faktörler-den biri de psikolojik faktördür. Kaygı ve depresyon durumunda sporcunun ortaya koyduğu
kontrolsüz, saldırgan ve riskli davranışlar yara-lanmalara yol açabilir. Sporcunun psikolojik du-rumu iyi analiz edilerek antrenmanlarda eksik olduğu yönler ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.

Sahip olunan fiziksel yapı, yapılan spor dalının özelliğine göre avantaj ya da dezavantaj oluşturur. Halter, binicilik gibi sporlarda kısa boy avantaj sağlar.
Basketbol, voleybol gibi dallarda uzun boy avantaj sağlar. Eğer sporcu yaptığı spor dalına uygun fiziğe sahip değilse o zaman bu durum bir risk oluşturur.

Gelişme çağındakilerde, kemiklerinin uzama bölgeleri henüz tam olarak kemikleşmediği için büyüme devam eder. Gelişim aşamasında yapılan halter ve bilinçsiz ağırlık çalışmaları büyüme noktalarına darbe etkisi yapar ve büyümenin durmasına sebep olabilir.

Karate, judo, futbol gibi dize çok darbe alınan sporlar, büyüme çağındaki sporcuların büyüme ve gelişmelerini engelleyen riskler taşır.

Sporcu oyun sahasının içinde hızını azaltamaması sonucu sahanın dışına çıkmak zorunda kalabilir. Yeterli yavaşlama mesafesi yok ise sporcu açık sahalarda tel örgülere, spor salonlarında da duvarlara çarpma tehlikesi ile karşılaşabilir.
Spor salonu zemininin bakımsızlıktan çökmesi veya su aldığında şişmesi, minder üzerinde yapılan çalışmalarda minderin düzgünlüğünü yitirmiş olması gibi faktörler de yaralanma riski oluşturur.
Kayak veya buz pateninde zeminin bazı bölgelerinin erimesi o pistin düz durumunu bozar. Bu da sporcu için tehlike oluşturur.

Açık veya kapalı spor salonlarında zeminin ıslak olması, açık sahalarda zeminin donmuş olması, keminde yabancı maddelerin bulunması, spor salonlarındaki ışığın ve bıçaklığın yeterli olmaması âdeta takatiıklara davetiye çıkarmaktadır.

Antrenör yaptırdığı antrenmanı bilinçli hazırlamalıdır. Bilinçsiz ve İsistemsiz bir şekilde yapılan antren-İman, tedavisi güç sakatlıklara neden olabilir.

spor-yaralanmalari-riskler spor-yaralanmalari-riskler1 spor-yaralanmalari-riskler2 spor-yaralanmalari-riskler3

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir