Sosyalist Ekonomi Sistemlerinde Reklamcılık Nedir?

Sosyalist Ekonomi Sistemlerinde Reklamcılık

Kominist rejimde reklam tümüyle söz konusu değildir. Ancak, bu rejimde reklamcılık, devlet reklamcılığı ve propaganda hedefine ve içeriğinde yöneticilerin;

a)Bir güç aracı,

b)İhracatın, turizmin,ve istihdamın geliştirilmesi için bir milli araç,

c)Eğitim, sporun ve sağlığın geliştirilmesi ve bunların ideolojik amaçlarla dünyaya tanıtmak için kullanılmaktadır.

Yıllar geçtikçe teorik olarak sosyalist sisteme ters düşen ekonomi alanında reklamcılık önem kazanmıştır. Bu ortamı hazırlayan sebebler;

1.“Emre hazır tüketim mallar miktarının artmas, tüketiciye bilgi vermek zorunluluðunun doğması gibi nedenlerle son zamanlarda bazı işletmelerin ürettikleri mallar için marka kullanılması zorunluluğu getirmiştir”

2.“Sosyalist ekonomi sistemlerinde reklam yeni malların tanıtımını ve yeniliklerin teşviki için bir araç olarak kullanılmaktadır.

3.Tüketicilerin zamanından ve emeğinden tasarruf sağlayacak, ülkenin kıt kaynaklarýný koruyacak etkin bir pazarlama sistemi reklamı gerektirmiştir.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir