Şiirde Gelenek Nedir?

Şiirde Gelenek Nedir?
Bir toplumda, bir toplulukta eskiden kalmış olmaları dolayısıyla saygın tutulup kuşaktan kuşağa iletilen, yaptırım gücü olan kültürel kalıntılara, alışkanlıklara, bilgi, töre ve davranışlara “gelenek” denir. Şiirde de geçmişten günümüze ulaşan kimi alışkanlıklar, oluşturulmuş yöntemler vardır. Örneğin halk şiir geleneği dendiğinde halkın diliyle ve hece vezniyle yazılan, t dörtlüklerden oluşan şiirler aklımıza gelir. Divan şiir geleneği denince bu söz aruz ölçüsü, beyit, mazmunlar,soyutluk gibi kavramlar çağrıştırır. Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni
Az eyleme inâyetini ehli derdden Yani ki çok belâlara kıl mübtelâ beni
Oldukça ben götürme belâdan iradetim Ben isterim belâyı çü ister belâ beni
Fuzuli
Bu dizelerde divan şiiri geleneğinde sıkça işlenen bir konu işlenmiştir. Divan edebiyatında âşıklar dert çek­mekten mutludur. Onlar sevgiliye duyulan aşk acısının bitmesini istemezler. Bu anlayışı bir gelenektir ve divan şairlerince sık sık işlenmiştir. Ayrıca bu dizeler biçimsel yönden de beyitlerle ve aruz ölçüsüyle yazılması bakı­mından divan şiir geleneğine bağlıdır.

Şiirde Gelenek

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir