Şiir Nedir? Şiir Çeşitleri ve Örnekleri

Şiir Nedir? Şiir Çeşitleri ve Örnekleri

İnsanda güzel duygular uyandıran sanat değeri taşıyan ölçülü ya da ölçüsüz,uyaklı ya da uyaksız olarak dizeler halinde yazılan manzum yazılara şiir denir. Bunları yazanlara da şair diyoruz.
Edebiyatçıların ortak ve kesin bir tanım üzerinde anlaşamadıkları şiir,dilin ve nazmın kişisel ve üstün bir zevkle kullanılmasından meydana gelen bir sanat eseridir. Dış görünüş olarak,mısralardan ve mısra kümelerinden meydana gelir. Şiiri oluşturan satırlarda her birine mısra(dize) denir. Ayrıca dizelerdeki hece sayılarının eşitliğine ölçü;dizelerin alt alta sıralanmasıyla oluşan,her dizesi büyük harfle başlayan,kimi zaman ölçülü,kimi zaman ölçüsüz genellikle de uyaklı yazılara manzum yazı (manzume) denir. Şiiri oluşturan dizeler,degişik biçimlerde kümelenebilir. Kimi şiirler,ikişer dizelik kümelerden oluşur. Iki dizelik bu kümelere ikilik(beyit) denir. Kimi şiirler,dörder dizelik kümelerden oluşur. Bunlara da dörtlük adı verilir. Kimileriyse değişik sayıdaki dizelerin (beş,altı,yedi,…) bir araya geldiği bölümlerden oluşabilir. Dört ve daha fazla dizeden oluşan şiir bölümlerine genel adıyla kıta denilmektedir.
Şiirde dize sonlarinda bulunan harfler arasindaki ses benzerligine uyak(kafiye) denir. Şiirler genelde uyakli olur. Ancak uyaksiz şiirler de vardir. Uyakli şiirlerde uyaklar çogunlukla belirli bir düzen içerisinde siralanir. Bu siralanişin harflerle gösterilişine uyak düzeni(uyak şemasi) denir. Uyaktan sonra gelen ayni anlam ve görevdeki bu tür eklere redif denir. Şiirlerde bazen tekrarlanmiş sözcüklerle nakarat ya da kavuştak adi verilen dizeler de bulunur. Bunlar da birer “redif”tir.
Uyak çeşitleri şunlardir:
a-)Yarım Uyak:Dize sonlarında tek ünsüz benzerliğine yarım uyak denir.
Örnek:
“Bir millet vardır ki,sade çamurdan,
Onların gününü saymam ömürden.
Bir dağ var,yarı altın,yarı demirden,
Ondan öte uçar gider leylekler.” (Karacaoğlan)
b-)Tam Uyak:Dize sonlarındaki bir ünlü,bir ünsüz benzerliğe tam uyak denir.
“Çöllerde kalmış gibi yanıyor,yanıyorum,
………………..
Başimdaki gökleri bir deniz sanıyorum.”
c-)Zengin Uyak:Dize sonlarındaki ikiden çok ses benzerliğe zengin uyak denir.
“Bir gün nehirler gibi çağlayarak derinden,
………………..
Elma bahçelerinden,fındık bahçelerinden…..”
d-)Cinaslı Uyak:Yazılışları aynı,ancak anlamları farklı sözcükler arasındaki bu tür ses benzerliklerine de cinaslı uyak denir.
“Niçin kondun a bülbül
Kapımdaki asmaya?
Ben yarimden ayrılmam
Götürseler asmaya.
Şiir üzerine,çok şey söylenmiştir. Bunlarin hepsi şiirin bir tarafini ele alan ve ön plana çikaran sözlerdir. Ama hiçbiri tek başina şiiri tamamiyla kavrayan ve açiklayan ifadeler olmamiştir. Örnegin:
“Şiir,nesne çevrilmesi mümkün olmayan nazimdir.”
Ahmet Haşim
“Şiirin kötüsü veya orta hallisi için kurallar,ustaliklar bir ölçü olabilir. Ama iyisi,yüksegi,harikuladesi aklin kurallarini aşar.”
Montaiqne
“Şiirin ilkesi,insanin bütün bir güzelligi özlemesidir. Bu ilke,bir coşkunlukta,bir ruh taşkinliginda kendini gösterir. Bu coşkunluk,aklin yordugu hakikatin dişindadir.”
Baudlarie
“Şiir,kelimelerle güzel şekiller kurmak sanatidir.”
Cahit Sıtkı
Her güzel şiirde yüce hayaller,saglam fikirler,derin duygu ve düşüncelerin yani sira bütün bunlarin mümtaz bir söyleyişle dile getirilmesi demek olan şi’riyet;nesirde üslűp ne ise,şiirde odur. Şiirin bir diş görünüşü,bir de özü vardir. Diş görünüşe biçim,öze muhteva denir. Bu bakimdan bir biçim ve muhtevasi olmak üzere iki bakimdan incelenir.
Biçim bakımından incelemede:
a-)Nazım şekli b-)Kafiye c-)Vezin d-)Dil kuralları incelenir.
Muhteva bakımdan incelemede ise:
a-)İç ahenk b-)Mecazlar c-)Tema incelenir.
Bütün edebi yazılar gibi şiirler de,konularına göre dört grupta toplanır.
Lirik Şiirler:Fikirden ziyade duyguya hitabeden estetik heyecan uyandıran,duygusal şiirlerdir. Lirik şiirlerde bir içlilik ve bir coşkunluk vardır.

ÖĞRETMENİN DUYGU KUŞLARI
Benim dostlukları değişmeyen dostlarım, Öyle değil mi çocuklar,öyle değil mi?
Anılar denizinde duygu kuşlarım, Halka olun etrafımda yine,hadi koşun,

Ders bitmiş,zil çalmiş, Göklere açilmiş kanadiyla koşun…
Bahçedesiniz işte, Eski mutlulugum parildasin
Belli ki bahar geldi yine. Eski öğretmen gözlerimde…

Öyle ya…Bahar geldi yine,bahar… Nasıl da özlemiş sınıfı,sizi.
Hayli zaman oldu toprağa düşeli cemre. Yaşamak öylesine güzel ki çiçek mevsiminizi!
İçiniz gibi pırıl pırıl gökyüzü, Ders bitmiş,zil çalmış.
İçiniz gibi Bahçedesiniz işte,
Açık bütün sevgilere… Ben de şuracıkta,yanınızda,bir köşede…

İçerlerde durulmaz artık;
Toprak buğulanmış,sokak şen şakrak,gün ılık.
Sanki kanatlanmış gibiyim
Yedilerde,on yedilerdeyim sanki
Ömrün yetmiş birinci baharinda ben de!
Coşkun ERTEPINAR
Epik Şiirler:Konusu savaş,kahramanlik,yigitlik,vatan sevgisi olan şiirlerdir. Kahramanlik,destan şiirleri de denir.
BU VATAN KİMİN?
Bu vatan toprağın kara bağrında, Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Sıradağlar gibi duranlarındır. Nehirler gazidir,dağlar kahraman,
Bir tarih boyunca onun uğrunda, Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Kendini tarihe verenlerindir. Can verme sırrına erenlerindir.

Ardına bakmadan yollara düşen, Gökyay’ım ne yazsam ziyade değil,
Şimşek olup çakan,sel olup coşan, Bu sevgi bir kuru ifade degil,
Huduttan hududa yol bulup koşan, Sencileyin hasmi rüyada degil,
Cepheden cepheyi soranlarındır. Topun namlusundan görenlerindir.

İler atılıp sellercesine,
Alnından vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara topraga girenlerindi
Orhan Şaik GÖKYAY

Didaktik Şiirler:Bir şey ögretmek,bir bilgi vermek amaciyla yazilmiş şiirlerdir.

BİRLİKTE
Her insan başka insanlarla mutludur, Her ezgi başka ezgilerle güzeldir,
Her ulus başka uluslarla. Her şiir başka şiirlerle.
Mutluluk birlikte yenilen bir meyve, Sen de öylesin,
Birbirinden ırak görünsek de Ben böyle.
Güneşimiz ve ayimiz birdir, Bir bütünü oluşturmuyor muyuz
Üzüntümüz,sevincimiz bir, Başka başka ses versek de
Kişi var olamaz tekte.

Her kadın başka kadınlarla güzeldir,
Her ağaç başka ağaçlarla.
Yokuş çik,bayir in,
Neresinde olursan ol yaşamin,
Her mevsim başka mevsimlerle güzeldir.

Pastoral Şiirler:Kır ve çoban hayatıyla çıplak tabiat güzelliklerini göstermek ve içimizde bunlara karşı bir sevgi uyandırmak amacıyla yazılmış şiirlerdir.
Tem otların sarardığı zamanlar…
Yere yüzükoyun uzanıyorum.
Toprakta bir telaş,bir telaş…
Karıncalar öteden beri dostum.
Behçet NECATİGİL (Kır Şarkısı)
Satirik Şiirler:Hayatın kusurlu taraflarını ortaya koymak için yazılmış yergi şiirleridir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir