Sıfatlar, sıfat çeşitleri ve sıfat örnekleri


Sıfatlar, sıfat çeşitleri ve sıfat örnekleri

SIFATLAR

Sıfat: Varlıkları (isimleri) çeşitli yönlerden niteleyen kelimelere  sıfat denir. Yalnız başına sıfat yoktur. Bir isim ancak bir başka ismi nitelerse sıfat olur.

Uzun makale Birtakım insanlar
Kırık cam Ne gün
Bir asır Kaç kişi

 

NOT:

Sıfatın mutlaka isimden önce gelmesi gerekmez. Kimi zaman ismi nitelediği halde isimden sonra da gelebilir.

þ            O, çalışkan bir öğrenciydi.

þ            O öğrenci çalışkandı.

 

 

NOT:

Sıfat olan kelimeler çoğul eki alamazlar.

 

Bu adamlar köyden gelmiş…………………. İ.S

Bunlar köyden gelmiş……………………….. İ.Z.

Bazı adamlar yalan söylemez… belgisiz sıfat

Bazıları yalan söylemez ……… belgisiz zamir

Güzel çocukları açıklıyorum .. niteleme sıfatı

Güzelleri açıklıyorum. ……….. adlaşmış sıfat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİTELEME SIFATLARI:

 

Kendinden sonra gelen nesnenin niteliğini (renk, koku, biçim vs.) belirten sıfatlardır. Niteleme sıfatları “nasıl ve ne biçim” sorularına cevap verir.

 

 

þ  Kırmızı tuğlalar altı köşeli

þ  Uçun beyaz kelebekler uçun

þ  Geçmiş günler her şeye değer

þ  Yıkık duvardan uzak dur

þ  Gelecek zaman meydan okuyor bize

 

 

SORU

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, somut bir addan türeyip somut bir varlığı  niteleyen sıfat vardır?

 

A)      İçindeyim şimdi o alaca sessizliğin.

B)       Ne vefalı komşumuzdun sen Fahriye Abla

C)       Bırak yorgun başları bu taşlarda uyusun

D)      Sonsuz ufuktan ah o ne coşkun gelişti o

E)       Geyikli örtüyü ser masaya, dinlen biraz

 

ÇÖZÜM

 

A             þ            alaca sessizlik         þ            sessizlik  þ            soyut

B             þ            vefalı komşu                           þ            vefalı                       þ            soyut

C             þ            yorgun başlar                          þ            yorgun                    þ            soyut

D             þ            sonsuz ufuk                            þ            sonsuz                    þ            soyut

E             þ            geyikli örtü                             þ            geyikli                     þ            somut

 

CEVAP:   E

 

 

 

 

 

 

 

 

BELİRTME SIFATLARI

İşaret (gösterme) Sıfatları:

Nesneleri işaret ederek  belirten sıfatlardır. İşaret sıfatları yalnız başına işaret zamirleridir. İsme sorduğumuz “hangi” sorusunun cevabı işaret sıfatıdır.

 

Bu:          Yakındaki nesne için kullanılır

Bu ev,      bu araba

 

Şu:          Biraz uzaktaki nesneleri için kullanılır

Şu adam,    şu ağaç

 

O:                           Uzaktaki nesneler için kullanılır

O kalem,    o kağıt

 

NOT:

“Şöyle, böyle, öte, öteki, beri, beriki” gibi sözcükler eğer bir ismi belirtirse işaret sıfatı olurlar.

þ  Böyle pişkin adam hiç görmedim

þ  Şöyle ağaç meyve vermez mi?

þ  Öte sırada çalışalım istiyoruz.

þ  Cemil dün öteki sırada oturuyordu.

þ  Beri dükkanda olay mı var?

þ  O binada değil de, beriki binada oturuyorlar

 

NOT:

İşaret sıfatı ile işaret zamirlerini karıştırmayalım.

 

þ  Bu genç benim amcamdır ……. şaret sıfatı

þ  Bu benim amcamdır ……….   işaret zamiri

þ  Bunlar bizim evlatlarımız …. işaret zamiri

 

NOT:

‘işte’ sözcüğü işaret sıfatını pekiştirmek için de kullanılır.

İşte şu kız beni beğenmiyor…….. şu sıfatı pekiştirilmiş

İşte hendek, işte deve ……………….. işaret sıfatı

İşte geldi, işte gidiyor………………………….. zarf

 

 

Belgisiz (Belirsizlik) Sıfatları:

Bir varlığı ona kesinlik kazandırmadan  belirten sıfatlardır.  Belgisiz sıfatlar isimleri sayıca az çok belli ederler ama tam olarak belirtmezler.

 

þ  Bütün insanlar bana inanıyor

þ  Birkaç adam şiir okudu

þ  Birtakım öğrenciler vurdumduymaz

þ  Bazı çocuklar doğarken de ağlamaz

þ  Çok kişi romandan da anlamaz

þ  Seninle başka zaman görüşelim

þ  Her insan akıllı değildir

þ  Şiiri çoğu insan okuyamaz

þ  Yazın bir ev almayı düşünüyorum

þ  Falan adam seni sordu

þ  Bu hayaller az insanla kurulmaz

 

NOT:

Belgisiz sıfatları, belgisiz zamirlerle ve edatlarla karıştırmayalım.

þ  Bazı haftalar çalışıyorum…………. blgsz s.

þ  Bazen kendimden de geçerim…… blgsz z.

þ  Birtakım öğrenciler çalışıyor…….. blgsz s.

þ  Bir takım elbise aldık ………………. sayı s.

þ  Seni anlamak için fazla zamanım yok………… blgsz s.

þ  Fazlasını geri verin………………. blgsz z.

þ  bugünlerde fazla uyuyor……………. zarf

 

NOT:

Art arda sıralanmış kimi sayı sıfatları belgisiz sayı sıfatı olarak kabul edilir.

þ  Dokuz on gün ortalıkta görünme.

þ  Bu dönem üç dört dersten zayıfım var.

 

þ  Sınavda sadece bir kişi bayılmış… Sayı.S.

þ  Bir gece çıkıp eve geldi…….. Belgisiz Sıfat

þ  Bazı haftalar çalışıyorum…………… Bel. S.

þ  Bazen çalışıyorum……………………. Bel Z.

þ  Birtakım grup gösteri yapmış…….. Bel. S.

þ  Bir takım elbise aldım……………… Sayı. S.

þ  Fazla zamanım yok…………………… Bel. S

þ  Fazlasını geri ver………………………. Bel Z.

þ  Çok fazla konuşuyorsun……………… Edat

Soru Sıfatı:

 

Varlıkları soru yoluyla belirten sıfatlardır. Bir başka ifade ile isimlerin niteliğini ve özelliğini soran sıfatlardır. Bu soru sıfatlarının cevabı olan sözcükler de sıfattır.

 

þ  Hangi kalem iyi yazar ?

þ  Nasıl bir roman okuyorsun?

þ  Bu sınavı kaç kişi kazanır ?

þ  Kaçıncı katta oturuyorsunuz ?

þ  Bu işten kaçar lira aldınız ?

þ  Bugüne kadar ne iş yaptınız ?

þ  Neredeki ev sizin ?

 

 

NOT:

Soru sıfatlarını, soru zamirleri ve soru edatlarıyla karıştırmayalım.

þ  Hangi adam daha iyi konuştu ?. soru S.

þ  Toplantıya hangisi geldi ?……… soru Z.

þ  Kaç lira ödediniz ?……………….. soru S.

þ  Elbiseyi kaça aldınız ?………….. soru Z.

þ  Nasıl ayakkabı istersiniz ?……… soru S.

þ  Pidenin nasılını seversiniz ?…… soru Z.

 

 

 

NOT:

“Ne” soru sıfatı soru görevinden sıyrılarak abartı anlatabilir. Kimi zaman da “Ne” soru sıfatıyla oluşturulan sözde soru cümlelerinde soru anlamı kaybolur, olumsuzluk anlamı belirginleşir.

þ  Ben bu uğurda ne ömürler tükettim abartı

þ  Ne çare……………………………….. çaresiz

þ  Buna ne hakkın var ………………….. yok

þ  Ne fayda her şey bitti …………  faydasız

 

 

 

 

 

 

Sayı Sıfatı:

 

a)            Asıl Sayı Sıfatı:

İsme sorulan “kaç” sorusunun karşılığıdır.

 

þ  Beş kişi kavga ediyordu

þ  Üç yüz öğrenci sınıfı direk geçebildi.

 

NOT:

“Bir” sayı sıfatı  değişik türlerde kullanılabilir.

 

þ  Doğdu doğalı bir ceketi var.. asıl sayı S.

þ  Bir çocuk seni sordu……………. blgsz S.

þ  Biri beni aramış ………………….. soru Z.

þ  Her şeyi bir bir anlatacakmış……… edat

þ  Bir ağlar, bir güleriz……………….. bağlaç

 

b)            Sıra Sayı Sıfatı:

Derece bildiren sıfattır. İsme sorulan “kaçıncı” sorusunun karşılığıdır.

 

þ  Beşinci katta oturuyoruz ….. sıra sayı s.

þ  Onuncu gün herkes yoruldu sıra sayı s.

þ  Cem, yarışta onuncu oldu sıra bildiren is.

 

c)             Üleşitirme Sayı Sıfatı:

Nesnelerin eşit bölümlere ayrıldığını bildiren sıfatlardır. İsme sorulan “kaçar” sorusunun karşılığıdır.

 

þ  Şirketten onar hisse aldık

þ  Çocuklar ikişer sıra olsun.

 

d)            Kesir Sayı Sıfatı:

Nesnelerin bölümlerini belirten sayı sıfatlarıdır. İsme sorulan “kaçta kaç” sorusunun karşılığıdır.

þ  Dedemden üçte bir miras kaldı

þ  Sınavın bitmesine çeyrek saat var

þ  Yarım elma yedim

þ  Çeyreğini sana vereyim (kesir bildiren isim)

þ  Buğdayın yarısını sel götürmüş (kesir bildiren isim)

 

NOT:

Kesir sayı sıfatlarında pay paydaya ne kadar yaklaşırsa olayın gerçekleşme ihtimali o oranda artar.

þ  Bu sınavı yüzde doksan kazanırı…………… kuvvetli

þ  Bu sınavı yüzde seksen kazanırım ………….. daha az

 

Kimi zaman da kesir sayı sıfatları cümleye abartı anlamı katar. Bu tür cümlelerde pay paydayı geçer.

þ  Sınavı yüzde beş yüz kazanırım.. abartı

 

 

 

 

ADLAŞMIŞ SIFAT:

Sıfat olarak kullanılan bir kelimenin “yalnız başına kullanılmasıyla” adlaşmış sıfat elde edilir.

 

þ  Güzel insanda güzel huy bulunur……. Sıf.

þ  Güzeller geçidi nefes kesiyordu…. Ad.Sıf

þ  Güzelim bana küsmüş…………….. Ad. Sıf.

þ  Güzeli görünce bakakaldım. ……. Ad. Sıf.

þ  Güzelden ben de anlarım…………. Ad. Sıf.

þ  Güzeller güzel konuştu……………….. Edat.

þ  Yaramaz çocuğun ayağı kırılmış…….. Sıf.

þ  Yaramaz, anasına bağırdı…………. Ad.Sıf.

 

 

SIFATLARDA PEKİŞTİRME

1.             Sıfatlarda pekiştirme “m,p,r, s” harfleriyle yapılır. Sözcük ilk heceden bölünür ve araya yakışan “m, p, r, s” harflerinden biri eklenerek pekiştirilir.

 

þ  Beyaz              þ                            bembeyaz

þ  Sarı                 þ                            sapsarı

þ  Temiz              þ                            tertemiz

þ  Mor                                þ                            mosmor

 

2.             Sıfatların arasına “mı” sözcüğü getirilerek yapılır.

 

þ  Cem, çalışkan çalışkan bir öğrencidir.

þ  Tatlı tatlı çocuk

 

3.             Pekiştirme ekiyle yapılır. Pekiştirilen sözcük arasına bir ses ekleyerek yapılır.

 

þ  sağlam                            þ                            sapasağlam

þ  Çevre                              þ                            çepeçevre

 

4.             Pekiştirme kimi zaman da sıfatlar tekrarlanarak yapılır.

 

þ  Kara kara gözlerin yok mu ?

þ  Al al yanakların çizgiler dolmuş.

 

 

 

SIFATLARDA KÜÇÜLTME

Sıfatlar “-cık, -cik, -cek, -cak, -sı, -si, -msı, -msi, -rak, -rek, -mtrak”  eklerini alarak “azalma ve küçülme”  bazen de “okşama ve acıma” anlamı kazanırlar.

 

þ  Büyükçe bir binadan sağa döneceksin

þ  İrice bir ağacın altına oturmuşlar

þ  Çocuksu yüzüyle herkesi aldattı

þ  Yemeğin ekşimsi bir tadı vardı

þ  Mavimtırak bir arabayla uzaklaştılar

þ  Ufacık adam herkesi aldattı

 

 

SIFAT TAMLAMASI

Bir sıfatla bir ismin birleşmesinden meydana gelen tamlamalardır. Sıfat tamlamasında sıfat genellikle (birkaç istisna dışında) çekim eki almazlar. Tamlanan ise çoğul eki alabilirler.

 

þ  Mutlu günler bizi terk etti.

 

 

þ  Şu öğrenciler seni soruyordu.

 

 

þ  Beş                  kişilik                                     yemek

þ  Altı                  tekerlekli                 kamyon

 

 

 

þ  Kıpkırmızı                      bir                                           bayrak

 

 

 

þ  Geçmiş günler

þ  Zengin adamlar

þ  Güzel-im memleket

þ  Can-ım kardeşim

 

NOT:

Kimi zaman bir isim birden fazla sıfat tarafından tamlanabilir. Bu durumda genellikle niteleme sıfatı belirtme sıfatından önce gelir.

þ  Yakışıklı         üç                            adam sizi sordu

þ  Hasta ve bitkin insanlar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAPILARI BAKIMINDAN SIFATLAR

 

Basit Sıfatlar: Hiçbir yapım eki almamış sıfatlardır.

 

þ  İyi insan konuşurken alay etmez

þ  Dar sokaklar geçit vermedi

þ  Uzun Mehmet seni sordu

 

 

Türemiş Sıfatlar: Yapım ekiyle türetilen sıfatlardır.

 

þ  Para yatırım

þ  Beşinci kat

þ  Gülen adam

þ  Boya duvar

þ  Okunacak kitap

þ  Üçüz çocuk

 

Bileşik Sıfatlar: İki ya da daha fazla sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan sıfatlardır.

 

a)            Anlamca Kaynaşmış Bileşik Sıfatlar:

 

þ  Boşboğaz adam

þ  Açıkgöz çocuk

þ  Uluslararası gerginlik

þ  Altı parmak Ali

þ  Birçok  kişi

þ  Birtakım öğrenciler

þ  Zeytinyağlı dolma

 

b)            Kurallı Bileşik Sıfatlar: Bir sıfat tamlamasında ikinci sözcüğe “-lı, -li, -sız, -siz” ekleri getirilerek yapılır.

 

þ  Büyük odalı ev

þ  Beş kuruşsuzadam

þ  Geniş bahçeli ev

þ  Uzun boylu adam

þ  Yıkık duvarlı bina

þ  Demir kapılı ev

 

Not: Kimi zaman sıfat tamlaması ters çevrilir birinci sözcüğe  “-i, -si” ekleri getirilir.

 

þ  Geniş çevre…………. çevresi geniş insan

þ  Dar oda  ………………….. oda dar daire

þ  Yıkık duvar ………… duvarı yıkık bahçe

þ  Uzun boy  …………….. boyu uzun adam

þ  Geniş bahçe…………. bahçesi geniş villa

 

 

Öbekleşmiş Bileşik Sıfatlar:

þ  Beş kilo biber

þ  İkişer metre kumaş

þ  Onar gram altın

þ  Yedi dönüm arazi

þ  Geçmişe dönülen an

þ  Yükte hafif      eşya

 

 

 

 

SORU

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ağır” kelimesi görevi “Ağır bir hastalık geçirdiğini bilmiyordum.”  cümlesindekinden farklıdır ?

A)  İşler neden bu kadar ağır gidiyor, anlayamıyorum.

B)   Ağır ve kirli hava çocuklara daha çok dokunuyor.

C)   Kapı açılınca etrafa ağır bir koku yayıldı.

D)  Suçlarken bile çok ağır sözler kullanmadı.

E)   Sağlığı, ağır işlerde çalşmasına engel değil.

(83/I)

 

ÇÖZÜM

Soru kökünde “farklıdır” ifadesi kullanıldığı için biraz daha dikkat etmeliyiz. Önce verilen cümlede kullanılan ‘ağır’ kelimesine bakalım.

ağır          bir hastalık þ sıfat

 

B þ         ağır          (ve kirli) hava þ     sıfat

C þ         ağır          bir koku                  þ            sıfat

D þ         ağır          söz                                                        þ            sıfat

E þ         ağır         iş                                                           þ            sıfat

 

‘Ağır’ kelimesi  yukarıdaki cümlelerin hepsinde sıfat olarak kullanılmıştır. Verilen cümlede de ‘ağır’ kelimesi sıfattır. Fakat verilen cümleden farklı olan istendiğine göre B, C, D ve E seçenekleri doğru cevap olamaz. A seçeneğindeki ‘ağır’ kelimesi zarf olarak kullanıldığı için verilen cümleden ve diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevaptır.

CEVAP: A

 

SORU

Aşağıdaki dizelerin hangisinde “böyle” kelimesi ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır ?

 

A)  Böyle ferman etti Cahit!

B)   Bu rüzgar her vakit böyle esmeyecek!

C)   Bu meclis böyle kalmaz, mestler mahzun olur bir gün.

D)  Yıldırımsız ve baltasız

Bir orman böyle devrildi.

E)   Eve tuz ekmek götürmeyi

Böyle havalarda unuttum

(86/I)

ÇÖZÜM

A  þ        böyle ferman etti                     þ            zarf

B             þ            böyle esmeyecek                    þ            zarf

C             þ            böyle kalmaz                                          þ            zarf

D             þ            böyle devrildi                         þ            zarf

 

Yukarıdaki seçeneklerin hepsinde ‘böyle’ kelimesi fiili nitelediği için zarf olarak kullanılmıştır.

E             => böyle hava => sıfat. ‘Böyle’ kalimesi sadece E seçeneğinde ismi nitelediği için sıfat olarak kullanılmıştır ve doğru cevaptır.

CEVAP: E

 

 

SORU

Kimi niteleme sıfatlarını pekiştirmek için , sıfatın ilk sesli harfine kadar olan kısmı m, p, r, s,  harflerinden yakışanı ile kapatılır ve bir örnek olarak sıfatın başına getirilir.

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanıma uymayan bir pekiştirme sıfatı kullanılmıştır ?

 

A)  Tablodaki balıklar denizden yeni çıkmış gibi dipdiri duruyordu.

B)   Şehrin birçok yerinde tertemiz parklar, bahçelere vardı.

C)   Vücudu  şişmanlıktan şekilsizleşmiş, yusyuvarlak olmuştu.

D)  Bu dümdüz yolda yolculuk ne kadar rahat oluyor.

E)   Seksen yaşında olmasına karşın sapasağlam, dinç bir insandı.

(87/I)

ÇÖZÜM

A             þ            di-p-diri

B             þ            te-r-temiz

C             þ            yu-s-yuvarlak

D             þ            dü-m-düz

Yukarıdaki pekiştirmeler ‘m, p, r, s’ harfleriyle yapıldığı için doğru cevap olamaz.

Kimi zaman pekiştirme, pekiştirme ekiyle pekiştirilen sözcük arasına bir ses eklenerek yapılır ki ‘sa-p-a-sağlam’  buna  bir örnektir. Dolayısıyla doğru cevaptır.

CEVAP:E

 

 

 

 

 

 

24 Nisan 2013 Saat : 10:39
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Sıfatlar, sıfat çeşitleri ve sıfat örnekleri Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev