Sait Faik’in Öğrenimi

Sait Faik’in Öğrenimi

Sait Faik öğrenimine 1913’te Adapazarı’ndaki Rehber-i Terakki denilen okulda başlar. Burası yabancı dilde eğitim veren bir özel okuldur. Bu okulu bitirdikten sonra Adapazarı İdadisi’ne devam eder. Ancak kasaba Yunan işgaline uğrayınca Sait Faik’in eğitimi bir süre aksar. İşgalden sonra tekrar Adapazarı’na dönülünce yarım kalan idadi eğitimine tekrar başlar.

Mehmet Faik Bey,savaştan sonra 1924’te işini İstanbul’a nakledip ailesiyle birlikte buraya taşınınca Sait Faik de 1925’te İstanbul Sultanîsi’ne (şimdiki İstanbul Lisesi) yazılır. Okulu,ders çalışmayı,sınava girmeyi pek de sevdiği söylenemez. Onuncu sınıftayken Arapça öğretmeninin minderine iğne konulması sisli escort üzerine çeşitli liselere sürgün edilen 41 öğrencinin arasında Sait Faik de vardır. Onun payına Bursa Erkek Lisesi düşer. 1925 yılında gittiği Bursa Erkek Lisesi’ni yatılı okuyarak ancak 1928 yılında bitirebilir. Lise eğitimindeki aksaklıklara ferdî isteksizliğini de ilave edersek,parlak bir öğrenim dönemi geçirmediği söylenebilir. Bütün derslere ilgisizliğine karşın,edebiyata ilgi duymuş,ilk hikâye denemelerine Bursa Lisesi’nde başlamıştır. İpekli Mendil ve Zemberek adlı hikâyeler bu dönemin ürünleridir.

Liseyi bitirip İstanbul’a döndüğü zaman,edebiyata olan ilgisi ve “yazma sanatının öğretildiği” yer olarak düşündüğü için Darülfünun(Edebiyat Fakültesi) Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kayıt yaptırır. Ancak iki yıl burada eğitim gördükten sonra istediğinin bu olmadığını ve başka bir “şey” yapması gerektiğini hissettiği için “kendisine burada Uygurca öğretildiğini söyleyerek” buradan ayrılır.

Yarım kalan öğrenimini tamamlamak için Sait Faik 1930 yılında yurt dışına gider. Onun,babasının isteğine uyarak Lozan’a iktisat öğrenimini görmek için gittiği şeklindeki yorumlara katılmayan amcası oğlu Mustafa Reşit Abasıyanık,önce Grenoble’a gittiğini,Champollion Lisesi’nde Fransızca’sını geliştirdiğini,daha sonra aynı şehirde Edebiyat Fakültesi’ne kaydolduğunu ve dört sömestr dersleri takip etmesine rağmen okulu bitiremediğini söylemektedir. Bu yurtdışı deneyimi,Sait Faik’in sanatçı ve atakoy escort avare kişiliğinin oluşumunda derin izler bırakmıştır.

1930’da başlayan yurt dışı eğitimi,oğlunun okumasından umudu kesen Mehmet Faik Bey’in 1933’te onu geri çağırmasıyla diploma alınmadan noktalanır. Artık Sait Faik için eğitim dönemi bitmiştir. Bundan sonra,bir iş sahibi olacağı,ya da hayatına yeni bir yön vereceği bir döneme başlayacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir