Rıfat Ilgaz Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri

Rıfat Ilgaz Kimdir,Edebi Kişiliği,Eserleri
Rıfat İlgaz (1911-1993)
Cide’de doğdu. Yablı olarak Kastamo­nu Muallim Mektebi’nde öğrenim gör­dü. Bir süre ilkokul öğretmenliği yaptı. Ankara Gazi Eğitim Enstitüsünü bitirdi, Türkçe Öğretmenliği yaptı. Dergi ve gazete çıkardı. Dizgici, düzeltmen ve röportaj yazarı olarak çalıştı.
Edebî kişiliği
Şiir yazmaya ortaokulda öğrenciyken başladı, ilk şiir­leri ile yazıları Nazikter, Açıksöz dergileri ile Güzel İne­bolu, Güzel Tosya, Samsun gazetelerinde çıkmıştır. 1940’tan sonra Oluş, Ulus, Güneş, Yücel, Varlık, Ham­le, Yeni İnsanlık gibi ulusal dergilerde de şiirleri çıktı. Şiirleri olağanüstü bir ilgi gördü. Ocak 1944’te “Sınıf” adlı şiir kitabı çıktı.
1940’a kadar kişisel duygularını yansıtan romantik, öl­çülü ve uyaklı şiirler yazdı. Bu tarihten sonra şiirleri bi­çimsel kurallardan tamamen arındı. Özgürce seslenen dizelerde işçilerin fakirlik ve sefalet içinde; zenginlerin ise bencil, zorba ve sömürücü olduklarını dile getiren toplumcu şiirler yazdı. Toplumsal gerçekçi şairler ku­şağının en önemli temsilcilerinden biri oldu.
1950’den sonra daha çok, mizahi oyun, roman ve öy­küleriyle tanınmış olan sanatçı, bizde sosyalist hikâye yazarlarının öncülerindendir. Öykü, roman ve oyunla­rında insanların yaşamını, toplumun sorunlarını; köylü­lerin, işçilerin, esnafların, öğrenci ve öğretmenlerin, tu­tukluların, hastaların umutlarını, umutsuzluklarını göz­lemleyerek saptamaya, sade ve gösterişsiz bir dille, mizahi bir havayla yansıtmaya çalıştı. Siyasal ve ide­olojik sorunları yalın ve mizahi bir dille aktardı.
Türk mizah edebiyatının başyapıtlarından olan “Haba-bam Sınıfı”nda okul yaşamıyla gerçek yaşam arasın­daki ilişkiye, eğitim sorunlarına gülmece yoluyla par­mak bastı.
“Karadeniz Kıyıcığında” adlı romanında yaşanılan yö­resel gerçeklerle toplumsal sorunlar arasındaki ilişkiyi sergiledi. “Bizim Koğuş” adlı eserinde hastanelerdeki sağlık sorunlarını vurgulamıştır. “Yıldız Karayerde ise kırsal kesim sorunlarını gözlemci, gerçekçi bir anlatım­la romanlaştırdı.
Eserleri:
Şiir: Yarenlik, Sınıf, Yaşadıkça, Devam, Üsküdar’da Sabah Oldu, Soluk Soluğa, Karakılçık, Uzak Değil, Güvercinim Uyur mu, Kulağımız Kirişte, Ocak Katırı Alagöz, Bütün Şiirleri
Roman: Hababam Sınıfı, Karartma Geceleri, Pijamalı-lar, Karadeniz’in Kıyıcığında, Sarı Yazma, Yıldız Kara­yel, Halime Kaptan, Meşrutiyet Kırathanesi, Apartıman Çocukları, Hoca Nasrettin ve Çömezleri
Öykü: Radarın Anahtarı, Don Kişot İstanbul’da, Kes-meli Bunları, Nerde O Eski Usturalar, Saksağanın Kuy­ruğu, Şevket Ustanın Kedisi, Garibin Horozu, Altın Eki­cisi, Palavra, Tuh Sana, Çatal Matal Kaç Çatal, Bunadı Bu Adam, Keş, Al Atını
Anı: Yokuş Yukarı, Biz de Yaşadık, Kırk Yıl Önce Kırk Yıl Sonra
Çeviri: Öksüz Civciv, Bacaksız Kamyon Sürücüsü, Ba­caksız Sigara Çocukları, Bacaksız Paralı Atlet, Bacak­sız Okulda, Bacaksız Tatil Köyünde, Cankurtaran Yıl­maz, Kumdan Betona

Karartma Geceleririfat_ilgaz_kimdir
Karartma Geceleri, Rıfat İlgaz’ın 1974 yılında yayınlanan romanıdır. Eser, İkinci Dünya Savaşı yıllannın İstanbul’unu ele almaktadır. Kentte baskın tehlikesine karşı geceler karartılmaktadır. Şehirde sağcı solcu davalan ve sıkıyönetim de baş göstermektedir. Karartma Geceleri romanının ana kahramanı olan Mustafa Ural, böyle bir dönemde yazdığı kitaplardan dolayı tutuklanan, kitabı toplatılan bir aydın olarak ele alınır. Biyografik özellikler taşıyan Rıfat İlgaz’ın bu romanında bir aydın kişinin fikirlerinden dolayı düştüğü sıkıntılı durumlar ve savaş dönemi İstanbul’unun siyasi, ekonomik ortamı çarpıcı bir şekilde sunulmaktadır.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir