Reklamın Üretim ve Pazarlamada Sağladığı Faydalar Nedir?

Reklamın Üretim ve Pazarlamada Sağladığı Faydalar

Üretilen mal veya hizmetlerin amaçlandığı gibi kitlelere ulaşması için yapılması gerekli iki şey vardır. Ya mal veya hizmet ferdin isteklerine uygun olarak tıpatıp üretilmeli veya ferdi psikoloji üretilen mal veya hizmete uydurulmalıdır.

Pazarlama terminolojisinde bu iki strateji “ Market Segmentation” (Pazarın parçalara bölünmesi) ve “Product Defferentation” (Malın farklılaştırılması) olarak adlandırılır.

Günümüz de yukarıda belirtilen stratejilerden ilki yani “pazarın parçalara bölünmesi “ rağbet görmektedir.

Reklamcılar ikna ve bilgi verme yöntemleriyle kitleyi çekerler. Böylelikle kitle üretimi yapılarak üretimin maliyeti dürülür. ABD’nin en büyük firmalarından biri olan Procter and Gable’in yöneticisi olan H.J. Morgens, Advertising Age’de yayınlanan bir yazısında, reklamın talebi arttırdığını, bununda büyük miktarlarda üretim ve dağıtımın tek nedeni olduğunu, kitlesel üretimin ise genellikle maliyetleri düşürdüğünü söylemektedir.

Yazara göre reklam giderleri arttırır. Ancak reklam sonucu oluşan kitlesel üretimle tasarruf giderlerden daha büyük boyutlarda olur. Tasarruf birçok yoldan sağlanır:

a) İmalat masraflarından tasarruf : Reklam belli miktarlarda üretimini ve kitle halinde dağıtımını sağlar.

b-Satış masraflarından tasarruf : Mamulün büyük miktarlarda satılması birim başına düşen satış maliyetini düşürür. Ayrıca, perakende satışların devir süratinin yüksek olması, perakendeci kar marjını azaltır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir