REKLAMIN MAL VE HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ VASITASIYLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

REKLAMIN MAL VE HİZMET KALİTESİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ VASITASIYLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Türkiye’nin ekonomik kalkınmasını etkileyen temel faktörlerden biri, üretilen mal ve hizmetlere iç ve dış piyasalarda yeterli ve sürekli talep bulmak, piyasa sağlamaktır. Yeterli ve sürekli talep ise, fiyat fatörü yanısıra kaliteye bağlıdır. Prensip olarak reklam tüketiciyi gaziantep escort kalite bakımından tatmin edeceğine güvenilen mal ve hizmetlere uygulanır. Çünkü reklam bir yatırımdır. Bu yatırımın maliyeti, ancak reklam sayesinde sağlanacak talep hacmine bağlıdır.

Diğer taraftan reklam kötü kaliteli bir mal içinde yapılabilinir. Ancak, bu durumda yetersiz olacak satış hacmi, reklam harcamalarının işletmeye olan yükünü arttıracaktır. Bunun yanında teşebbüsün kötü kalite bir tek ürünü bile işletmenin tüm ürünlerinin kötü olarak tanınmasına ve sonuçta işetmenin bursa escort adının kötüye çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle, işletmeler reklamda kalite faktörünü işlemek ve gerçekten kaliteyi malda sağladıklarını kanıtlamak zorundadırlar.

Şu halde, reklam, işletmeleri kalite islahına zorlayan bir fatördür ve kaliteli mal ve hizmetin reklamı satış hacminde sürekli bir artış sağlar ve izmit escort reklam harcamalarının maliyetini düşürebilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir