Reklamın Ekonomik Amaçları Nedir?

Reklamın Ekonomik Amaçları

Reklamın ekonomik amacı; malların satışı ya da hizmetlerin tüketilmesi, kullanılması, faydalanmaya açılmasıdır. Reklam arzın talepten fazla olduğu piyasaların bir fonksiyonu olmaktadır. Yalnız burada sadece arz fazlasının yanında piyasa aynı malın çok değişik alternatiflerinin bulunması da reklamın ekonomik açıdan önemini göstermektedir. Çünkü ürünler arasında rekabet bulunmaktadır.

Reklam, teknolojik gelişmenin hızlandığı üretim karşısında tüketimi hızlandırarak üretim ve tüketim arasındaki dengeyi sağlamaktadır. İşletmeler reklam yoluyla yığınsal tüketimin gerçekleşmesini arzulamaktadır. Yığınsal tüketim, yığınsal üretim olduğu için bu da, daha çok hasılat ve sonuçta en azından üğretici firma için daha fazla kar demektir. İşletmeler reklamı kısa vadede yalnızca mamülü ya da hizmeti pazarlayabilmek için kullanırken, uzun vadede işletmenin devamlılığı için gerekli olmaktadır. Serbest piyasa ekonomisinin kurallarının geçerli olduğu bir piyasada reklamlar yolu ile rekabet ortamının oluşması ve böylece ürün ve hizmetlerin daha ucuza tüketiciye arz edilmesine neden olmaktadır. Özellikle rekabete dayalı piyasalarda tüketicilerin bir malı tanıyıp benimsemesi oldukça zor şartlarda gerçekleşmektedir. Reklam bir malın satılmasında tercihli talebin kullanılmasına büyük katkılar sağlamaktadır.

Reklam ekonomik açıdan üreticiye hizmet ettiği kadar, tüketiciye de hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Çünkü reklam tüketiciye bilgi vererek tüketicinin isabetli alım kararlarında ve dolayısıyla doğru alımlarda bulunmasına yardımcı olmaktadır. Rekabet ortamının kızışması nedeniyle üretici farklı mallardan, farklı ürün tiplerinden ve fiyatlarından haberdar olabilmektedir. Bu bağlamda firma ile tüketici arasında etkin bir iletişim ancak reklam ile kurulabilecektir. Bunun için, amacı saptırılmadan yapılan bir reklam hem üreticinin hem de tüketicinin ekonomik amaçlarına hizmet etmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir