REKLAMCILIĞIN DÜZENLİYİCİ FONKSİYONU VASITASIYLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

REKLAMCILIĞIN DÜZENLİYİCİ FONKSİYONU VASITASIYLA TÜRKİYE’NİN EKONOMİK GELİŞMESİNDEKİ ROLÜ

Türkiye’nin eoknomik gelişme stratejisinde kabul edilen prensiplerden biri de, ekonomik toplam arz ve taleb arasında sürekli bir dengenin sağlanması, darboğazların oluşmasına meydan verilmemesidir. Toplam arz ve taleb arasında sürekli bir dengenin sağlanmasında, diğer bir değişle, sağlıklı bir ekonomik kalkınmada, reklamın önemli bir düzenliyici rolü vardır. Çünkü, mal ve hizmetlerin belirli marka altında piyasaya sürülmeleri ile mal ve hizmetlerin kişilik kazanması, tüketicilerin o malın diğer mallardan farklı özelliklerini ve avantajlarını tespit etmelerine, üreticilerin de üretim tercihlerini tüketici istekleri doğrultusunda isabetli bir şekilde yapmalarına imkan verir.

Bundan başka birçok mal ve hizmetlerde üretin ve tüketim dönemleri arasında bir paralellik yoktur.Reklamcılk bu durumda gerçek bir düzenleyici ve istikrar sağlayıcı bir rol oynar. Örneğin, üretimin düzenli, fakat tüketimin genellikle mevsimlik olduğu mallarda (kömürün evlerde kullanılması) veya tüketimin düzenli, üretimin mevsimlik olduğu mallarda (balık ve meyve gibi), ya da üretim ve tüketimin mevsimlik olduğu mallarda (zeytinyağı gibi), reklamın rolü, üretim sürecinde faliyetleri durdurmaya ve dağıtım kuruluşlarında aşırı stokların meydana gelmesine engel olmak için tüketimi teşvik etmesidir.

Türk ekonomisinde ve ekonomik kalkınmamızın devamında en önemli sorunlarından biri
üretimin kesintisiz devam etmesini sağlamak ve aşırı stok birikmesine engel olması dikkate
alındığında tüketimi teşvik eden reklamın rolü ekonomik gelişmede son derece önemli olduğu kolayca anlaşılabilir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir