Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin İnsanlardan Seçilmesinin Nedenleri

Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesi; vahyin anlaşılması, kabul edilmesi ve uygulanmasında büyük kolaylıklar sağlamıştır.
Peygamberler, yaşadıkları toplumu her bakımdan çok iyi tanıdıkları için insanların sorunlarına doğru çözüm getirmiş ve insanlara önderlik etmişlerdir. Ayrıca onlar, vahyin uygulanmasında örnek olmuşlardır. Hz. İbrahim’in Kur’an’da aktarılan duası buna işaret etmektedir: “Rabb’imiz! İçlerinden onlara bir peygamber gönder; onlara ayetlerini okusun, kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları her kötülükten arındırsın. Şüphesiz sen, mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.”1

Bütün peygamberler; insanlara, her şeyi yaratanın Allah olduğunu bildirmişlerdir.

Peygamberler; diğer insanlar gibi yer, içer, evlenir, çocuk sahibi olur, yaşar ve ölürler. “Biz onları (peygamberleri) yiyip içmeye ihtiyaç duymayan bir yapıda yaratmadık. (Onlar), ölümsüz de değillerdi.”1 ayetinde peygamberlerin insani özelliklerine vurgu yapılmıştır. İnsanların, kendileri gibi insani özelliklere sahip olan bir varlığı örnek almaları daha kolay olmuştur. Bu nedenle Yüce Allah peygamberleri insanlar arasından seçmiştir.
Peygamberlerin diğer insanlardan en önemli farkı, peygamber olarak seçilmiş olmaları ve Allah’tan vahiy almalarıdır. Fussilet suresinin 6. ayetinde bu durum şöyle ifade edilmiştir: “De ki: Ben de ancak sizin gibi bir insanım. Fakat bana ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Artık ona yönelin ve ondan bağışlanma dileyin…”
Peygamberlerin çağrısını kabul etmeyen bazı kimseler, insanlar arasından peygamber seçilmesine karşı çıkmışlardır. Peygamberlerin meleklerden veya doğaüstü güce sahip var-lıklardan olması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Hâlbuki Yüce Allah melek gibi insanüstü bir varlığı peygamber olarak gönderseydi insanlar onu örnek alamayacaktı.
Peygamberlerin insanlar arasından seçilmesine karşı çıkanlar, “…Allah, bir insanı mı peygamber olarak gönderdi?…”2 diyerek itiraz etmiştir. Allah onların bu itirazına şöyle cevap vermiştir: “(Onlara) De ki: Eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan meleklerdik olsaydı elbette onlara gökten, peygamber olarak bir melek gönderirdik.”3
1 Enbiyâ suresi, 8. ayet,
2 isrâ suresi, 94. ayet,
3 isrâ suresi, 95. ayet,
Allah, peygamberleri insanlar arasından seçmekle insanlara büyük bir iyilikte bulun-muştur. Bizler de Allah’ın bu iyiliğine karşılık peygamberleri örnek almalı ve onların yolunu takip etmeliyiz.

peygamberlerin-insanlar-arasindan-secilmesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir