Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı Nedir?

Peygamberlere Gelen Mesajların Ortak Amacı

Peygamberlerin yaşadıkları zaman ve mekân farklı olsa da getirdikleri mesajlar ve gerçekleştirmek istedikleri hedefler hep aynı olmuştur. Peygamberlerin ortak mesajları­nın başında Allah’a, peygamberlere ve ahiret gününe iman yer alır. Ayrıca diğer inanç esasları, dünya ve ahiret mutluluğu, Allah’a nasıl ibadet edileceği gibi konular da pey­gamberlerin mesajlarındaki diğer ortak yönleri oluşturur.

  • Sâd suresi, ayet.
  • Ahzâb suresi, ayet.

Bütün peygamberlere gönderilen vahyin ortak yönlerinden bazıları Kur’an-ı Kerim’de şöyle ifade edilmiştir:
“De ki: Gelin Rabb’inizin size neleri haram kıldığını okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın ve Allah’ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın! İşte bunlar Allah’ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.”
En’âm suresi, 151. ayet.
Bütün peygamberler insanları yalnızca Allah’a inanmaya (tevhide) ve sadece ona ibadet etmeye davet etmişlerdir. Allah’tan başkasına kulluk etmekten sakındırmışlardır. Nitekim Enbiyâ suresinin 25. ayetinde tevhit ilkesine şöyle vurgu yapılmıştır: “Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere, ‘Şüphesiz, benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse yalnızca bana kulluk edin.’ diye vahyetmiş izdir.”
Peygamberler insanların kendilerine iman etmelerinin yanı sıra diğer tüm peygamberlere de inanmalarını istemişlerdir. Müslümanlar, tüm peygamberlere ve onlara indirilenlere inanırlar. Bakara suresinin 285. ayetinde bu husus şöyle ifade edilmiştir: ” …Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız… ”
Bütün peygamberler; şirk, cehalet, hurafe, batıl inanç ve haksızlıklara karşı çıkmışlardır. Ayrıca barış içinde ve adalet ölçülerine uygun yaşamayı öğütlemişl erdir. İnsanların yaptıkları iyiliklerin mükâfatlarını ahirette alacaklarını müjdelemişlerdir. Kötülüklerin ise cezasız kalmayacakları konusunda insanları uyarmışlardır. Bu nedenle ahirete inanmak tüm peygamberlerin ortak mesajları arasında yer almıştır.

Peygamberlere gelen mesajların ortak amaçlarından biri de dinî konulardaki anlaş-mazlıkları gidermektir. Kur’an, başlangıçta insanların tek bir topluluk olduğunu, sonradan görüş ayrılığına düştüklerini ve bu yüzden ilahî kitapların gönderildiğini şöyle belirtir: “İnsanlar bir tek toplum (ümmet) idi. Sonra insanlar aralarında anlaşmazlığa düşünce Allah, hüküm vermeleri için müjdeleyici ve uyarıcı olarak peygamberleri ve onlarla beraber hak yolu gösteren kitapları da gönderdi…”1

“Andolsun ki biz, ‘Allah’a kulluk edin ve tağuttan (şeytandan) sakının!’ diye (emretmeleri için) her ümmete bir peygamber gönderdik…”

Nahl suresi, 36. ayet.

“Peygamber, Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman

ettiler.”

Bakara suresi, 285. ayet.

“(Ey Muhammed!), Kuvvetli ve basiretli kullarımız İbrahim, İshak ve Yakup’u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kimseler kıldık.”

Sâd suresi, 45, 46. ayet.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir