MONROE DOKTRİNİ

MONROE DOKTRİNİ
1787’de kurulan Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa devletlerinin Ame¬rika kıtasına karışmalarını istemiyordu.İngiltere, Fransa ve Prusya’nın Latin Amerika; Rusya’nın Kuzey Amerika
üzerindeki isteklerine karşı koymak için ABD, dış politikasını bazı kurallara bağlama gereği hissetmişti. ABD başkanı Monroe, kongrede yaptığı konuşmada devletin dış politikasını şu esaslara dayandırıyordu (1823): 1. ABD, Avrupa devletlerinin Amerika kıtasında yeniden sömürgecilik hareketlerine girişmelerine ve kendi sistemlerini kıtanın herhangi bir yerinde
uygulamak için yapacakları girişimlere izin veremez.
2. ABD, Avrupalı güçlerin arasında bunları ilgilendiren soruna, savaşlara ve politikalara karışmamayı esas alır.
Bu esaslarla ABD, Avrupa’nın kendi kıtasına karışmamasını, buna karşılık kendisinin de Avrupa sorunları ve diplomasisinden uzak durmasını yani kıtasına kapanarak yalnızlık (infirat) politikasına dönmesini sağlamış oldu.
Prof. Dr. FahirARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 69-71’den özetlenmiştir.
abd-baskani-monreo

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir