Mitolojik Hikaye Örneği

Mitolojik Hikaye Örneği

Hikayemiz, geleneksel lagun avı ve ardından yapılan şölenle başlıyor. Lagun, su aygırının Mısır’daki adıydı ve ordudaki filolar yılda bir kez onları rahipler için yakalar, sonra sabaha kadar halkla yiyip içerek bunu kutlarlardı. Taita’nın gözetiminde o yılki ava türlü oyunlarla katılan Lostris’in amacı sevgilisi Tanus’la olabilmekti. Şölen sırasında birbirlerine sonsuz aşk yemini ettiler. Bundan sonra da Taita’dan Lostris’in babası, firavunun baş veziri Lord İntef’le konuşup evlilikleri için izin almasını istediler. Ancak bunun cezası Taita için Rasfer’in elinden 10 ağır kırbaç cezası olacaktı. İntef, Tanus’tan tıpkı babası Pianki Lordu Harrab’dan olduğu gibi ölesiye nefret ediyor, ve bunu Taita’dan başka kimse bilmiyordu.Fakat Tanus’u süremiyordu, çünkü Firavun’un ziyaretinde yapılacak festivalde önemli bir rolü vardı. Bu arada limana giren firavun gemisinin başına geçip onu bir kazadan Tanus kurtarmış, fakat törende sahnede firavuna halkın içinde bulunduğu adaletsizliği anlatarak ‘kahramanlık yapmak’ adına başını belaya sokmuştu. Dönemde hanedan başında Mamose vardı ve hayat çeşmesi çalıştığı halde erkek meyva vermiyordu. Ülkesinin dört bir yanından başvurduğu hekimlerden biri de Taita’ydı. Köle Taita, bir rejim vermiş,ve Mısır’ın en güzel bakiresini ilk kırmızı ayı yükseldikten tam 1 yıl sonra yatağına almasını söylemişti. Taita hayal edilemeyecek kadar zeki de olsa yaptığı en büyük hata farkında olmadan Lostris’i firavuna tarif etmekti. Mamose eş olarak onu seçti. Lostris babasından düğün hediyesi olarak Taita’yı istedi fakat Taita o kadar çok sırrını biliyordu ki, Lord İntef onu kaybetmenin söz konusu olmasından bile çok rahatsız oldu. Seçim Taita’ya bırakıldı, ve öleceğini bile bile Lostris’i seçen Taita, eski efendisinin kara listesinin başına geçmiş oldu.

Taita, Lostris’in isteği üzerine kralla ilk gecesini sürekli ertelemekteydi. Fakat saray halkın sansasyonlarına hedef olmamalıydı. Kesilen bir hayvanın kanıyla kirletilmiş bir çarşaf saray balkonuna asıldı. Tanus bunu gördü ve zaten kendini bırakmış olan genç adam orayı terketti, kendini bir fahişeyle pis bir evde şaraba mahkum etti. Taita onu uzun süre bulamadı, ve gerçeği anlatamadı. Bu arada firavun için baktığı amon-ra falda bir oğlu olacağı, fakat 5 yıl sonra dünyanın şeklini değiştirecek bir savaşta Mamose’un öleceğini gördü.Ve elbette ki bu gerçeği firavuna olduğu gibi söylemedi. Bu sırada krallığı içten içe yiyen bir örümcek çeteler saldırısı söylentisi ortalıkta dolaşıyordu. Ve Tanus 2 yıl içinde bu çeteleri ortadan kaldırmakla görevlendirildi. Taita ona aşkını ve işini hatırlattı ve kendini toplayan Tanus çalışmaya başladı. Bu arada çölde Lostris’le karşılaştı ve ilk kez birbirlerine sahip oldular. Lostris firavuna Taita’nın çölde kendisini koruduğunu söyledi ve ona bir şölende özgürlüğünü hediye etti fakat Taita azad-emrini insanların ortasında yırtıp yakarak reddetti. Bu arada Lostris’in hamile kaldığı anlaşıldı. Bebek Tanus’tandı. Hemen o gece firavunun yatağı hazırlandı. Böylece Leydi Lostris “firavun Mamose’un çocuğu”nu beklemeye başladı. Hamileliği üzerine doğduğu şehir Teb’i saray erkanı ile birlikte ziyarete gittiler ve bu sırada (operasyonu daha rahat yürütebilmek için) herkesin ölü sandığı Tanus ortaya çıktı. Örümcek çetelerini temizlemiş ve çete başkanlarını büyük liderin Lord İntef olduğunu itiraf etmeleri için Teb’e getirmişti. İntef suçunu inkar etti,Mamose sağlam bir kanıt istedi ve Taita (özetimde 2. fakat romanda kimbilir kaçıncı kez) hanımı ve dostunu kendi hayatının üzerinde tutarak ayağa kalktı. İntef’in gizli hazinesini firavuna gösterdi.

Bu gizli hazine firavunun kendi hazinesinden bile büyüktü. İntef, Lord Harrab’a da başvezir olabilmek için iftira atmış, firavunun gözünden düşen Harrab intihar etmişti. İntef yıllarca Mısır maliyesini soyup soğana çevirmişti. Rasferle birlikte tutuklandı fakat kaçmayı başardı. Eğer kaçmasaydı, ertesi gün doğarken Teb sokaklarından elleri bağlı ve çırılçıplak olarak geçirilecek, kentin giriş kapısına başaşağı çivilenecek ve kargalar tarafından yenmeye mahkum edilecekti. Sonra kemikleri toz haline getirilip Nil’e atılacak,mumyalanmaktan, böylece ölümsüzlükten mahrum bırakılacaktı.

İntef’in kaçışından 7 ay sonra Mısır veliahtı Prens Memnon harem kadınlarının tanıklığıyla dünyaya geldi. Lostris artık küçük bir aptal aşık değildi. Oğlunun öğretmenlerinin Taita ve Tanus olması için kralı akıllıca ikna etti. Memnon 5,Lostris 21 yaşına geldiğinde Aşağı Krallık’ın Hiksoslu askerler tarafından yıkıldığı haberi geldi. Mamose’un hükmündeki Yukarı Krallık 15 yıl boyunca Aşağı Krallık’a galip gelemezken, Hiksoslular yerle bir etmişti Memfis’i.. Düşman, Teb’e doğru yaklaşıyordu. Firavun ve maiyeti (ailesi) gelenekler gereği orduyla birlikte kuzeye gideceklerdi. Nehri izleyerek Hiksosluları karşıladıklarında sadece ilk kez “at”la karşılaşmıyor, tarihte ilk kez “tekerlekli araç” görüyorlardı ki bir savaş,hiç bir zaman beklenmedik sürprizler ve yeni keşifler için uygun yer sayılmazdı. Hele de okçulukta gelişmiş Yukarı Mısırlılar,kalkanla tanışınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Bu ilk çarpışmada firavun Mamose öldü. Ölmeden önce Lostris ona, ölüler kitabına uygun mumyalanarak hazinesiyle birlikte gömüleceğine dair söz verdi.

Memnon tahta geçemeyecek kadar küçüktü. Fakat Lostris’in firavun naibi olarak tahtta kalması için cinsel sadakatini koruması gerekiyordu. Bu nedenle Tanusla olan ilişkisi gizlenmeye devam edildi. Taita da bu arada tekerler üzerinde çalışmaya devam etti ve onu hafifleterek geliştirdi. Ve firavunu mumyalayıp geminin altına gömülmeyi beklemek üzere yerleştirdi. Bu sırada gelen haberci ünlü birliklerinin, Tanus’tan giden uyarılara kulak asmadıkları için Hiksoslulara yenildiğini haber verdi. İlerleyen günlerde Taita kendileri için savaş arabaları yaptı. Atlar eğitilerek arabalara koşuldu. Hiksosluların küçük birliklerini yenen Mısır askerleri moral topladı.Fakat Hiksos Kralı Salitis’i yenmek bu kadar kolay olmayacaktı. Bu sırada Taita yeniden Amon-ra falına baktı ve Lostris’i, doğumunda adandığı nehir tanrıçası Hapi’nin çağırdığını gördü. Bunun için Nil’in üzerinde kuzeye doğru ilerlemeleri gerekiyordu. Lostris Teb’e döneceğine söz verdi. Gemiler hazırlandı ve hareket ettiler. Fakat, Hiksosluların erken gelmesi nedeniyle çıkan bir kargaşa sonucunda Tanus, Taita,Lostris ve Memnon gemiye geç kaldı. Arabayla yetişmeye çalışırlarken bir Hiksoslu bölüğün saldırısına uğradılar. Bölükte Lord İntef de vardı. Bu, Salitis’in Mısır savaş tekniklerini nasıl öğrendiğini açıklıyordu. Taita’nın komutasındaki araba, Lord İntef’i, o yapacağı işkenceleri haykırarak sıralarken ezerek öldürdü.

Salitis hala yaşıyordu. Hiksos pes etmezdi. Mısır, yoluna devam etti. Bu sırada Lostris yeniden ilk ve tek sevgilisinden hamile kaldı. Taita konseyde, rüyasında ölü firavunun ruhunun gelip son kutsal tohumlarını karısına vererek, son görevini yaptığını söyledi. Krallıktaki itibarı sayesinde ona inandılar. Kraliçenin bir kızı oldu. Prenses Bekata’nın esmer ebeveynlerine karşın kızıl saçlı olmasını kimse açıklayamadı. Yolculukları devam ettikçe yağmur, ya da fil gibi yepyeni şeylerle karşılaşmayı sürdürdüler. Doğal bir afet nedeniyle Memnon, Taita ve Tanus ordudan ayrı düştüler. Buldukları bir köye sığındılar. Orada Memnon yepyeni bir at cinsine, Tanus ise ilk kez gördükleri sağlam bir madenden yapılan “Mavi Kılıç”a sahip olmak için yapabileceklerini düşünmeye başladılar. Bu arada Memnon bir kıza aşık oldu ve bu yüzden çıkar bir kargaşada kabileden kaçarlarken Taita yaralandı. Fakat kısa sürede kabilenin sevgilisi oldu. 3 uzun yıl orada kaldı. Sonra çıkan bir savaştan yararlanarak Tanus için kılıcı,kendisi için 2000 atı, Memnon için sevdiği kız Masara’yı, Lostris içinse ülkesinin güvenliğini alıp ailesinin yanına döndü. Fakat bu sırada çarpıştılar ve Tanus öldü. Taita ilk kez bir delilik yaptı. Mamose’un mumyasıyla Tanus’unkini değiştirdi. Tüm hazineye layık olan kişinin gömülmesini sağladı fakat bunu Tanus’un görev arkadaşı Kratas’tan başka kimse öğrenemedi. Masara ile Memnon evlendiler. Kratas konseyde komutanlık teklifi aldı fakat Memnon’u önerdi ve Prens Memnon Mısır ordularının baş komutanı oldu.

Yeterince doldurdukları hazinelerini yanlarına alıp firavunlarını ve eski baş komutanlarını defnettikten sonra dönüş yolculuğuna çıktılar.3 yıl sonra Taita, hanımı Lostris’in ölümcül bir hastalığa tutulduğunu öğrendi. Tanus öldükten sonra zaten tüm güzelliği kaybolmuştu. Mısır sınırına geldiklerinde Lostris naipliği bıraktı. Oğlu Memnon, Firavun Tamose adıyla başa geçti. Hiksoslularla çok iyi teşkilatlanarak son bir savaş verdiler ve yendiler. Teb’e geldiklerinde Lostris ve Tamose tanrı gibi tapınarak karşılandılar. Lostris sözünü yerine getirmiş, Teb’e, doğduğu şehre dönmüştü. O gece, Taita’nın kolları arasında, sancılar içinde öldü.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir