Mısra-i Azade Nedir?

Mısra-i Azade Nedir?

Mısra-ı âzâde: Divan şiirinde tek mısra olarak bir anlam ifade eden, anlamı tamamlayıcı başka mısraya ihtiyaç olmayan mısralara “mısra-ı âzâde” denir. Aslın­da mısra-ı âzâde tek dizelik şiirdir.
Hâtırından çıkmasın dünyâya üryan geldiğin
Baki
Türkçe ağzımda annemin ak sütüdür.
Yahya Kemal Beyatlı Devlet ol kimsededir olmaya devlet ona yâr
Lâedrî
Elimizden ne gelir tâliimiz yâr değil
Bağdatlı Ruhi “Müdhikât-ı dehre ben ölsem de tasvîrim güler”
Muallim Naci “Gün doğmadan meşîme-i şebden neler doğar”
Kırımlı Rahmî
Divan şiirinde bir beyitin anlam bakımından birbirine bağlı olmayan ya da çok uzak bir anlam ilişkisi bulu­nan iki mısrânın her birine de âzâde denmiştir.
“Fikret-i hatt-ı yâr var serde” “Arzu-yı bahar var serde”
Nazim
Şiir içinde göze çarpan güzelliği ve anlam olgunluğu ile dilden dile dolaşan ve bir atasözü gibi kullanılmaya başlanan dizelere “mısra-ı berceste (sıçramış, fırçalan­mış mısra)” adı verilir.
Âvâzeyi şu âleme Davud gibi sal
“Bâki kalan bu kubbede bir hoş sâda imiş.”
Bâkî
Miyân-ı güft-gûda bed-meniş îhâm eder kubhun “Şecâ’at arzederken merd-i kıptî sirkatin söyler”
Koca Ragıp Paşa Çeşm-i insâf kadar kâmile mîzân olmaz “Kişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz”
Bursalı Talip
Bu beyitlerde tırnak içinde gösterilen dizeler, mısra-ı bercestedir. Bu dizeler, bir atasözü gibi yaygınlaşmış, halkın belleğinde yer etmiştir.

Mısra-i Azade

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir