Milli Edebiyat Yazarları

Milli Edebiyat Yazarları

  Ömer Seyfettin(1884-1920): Milli edebiyatın akım öncüsü ve realist Türk öykücülüğün önemli sanatçısıdır. Yalın, açık bir üslup ve sade dille yazan, olay öykücülüğünün bu usta yazarı, kimi öykülerinde de Türklük bilincini oluşturmaya, kimi yenilgilerle gelen karamsarlığı dağıtmaya çalıştı.

Yapıtları: İlk düşen ak, yüksek ökçeler, bomba, beyaz lale, gizli mabet, bahar ve kelebekler, Efruz bey.

  Ziya Gökalp(1876-1924): Milli edebiyat akımının öncü yazarı, sosyoloğu ve fikir babasıdır. Düşünür kimliğiyle “yeni lisan” hareketini ideolojik düzeyde Türkçülük düzeyleri üzerine oturtmuştur. Hece ölçüsüyle ve sade dille yazdığı didaktik şiirlerle halk eğitmek amacı gütmüştür.

Yapıtları: Kızıl elma, altın ışık, yeni hayat, Türkçülüğün esasları, Türk medeniyet tarihi, “Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmak”.

  Ali Canip Yöntem(1887-1924): Milli edebiyat akımının öncü ve polemikçi yazarıdır. Türk dili ve edebiyatı üzerine araştırmalar yapmıştır.

Yapıtları: Geçtiğim yol, Ömer Seyfettin hayatı ve eserleri, naima.

  Fuat Köprülü(1890-1966): Edebiyat ve siyaset adamıdır. Edebiyat tarihi alanında bilimsel araştırmanı ilk önemli örneklerini vermiştir.

Yapıtları: İlk mutasavvıflar, Divan edebiyatı antolojisi, Türk saz şairleri antolojisi.

  Mehmet Emin Yurdakul(1869-1944): “Sanat sanat içindir.” Görüşüne karşı gelen yazar, yalın, özentisiz bir dille ulusal konuları işleyerek Milli edebiyat akımının hazırlayıcısı olmuştur. Yazarın sanat yönü zayıftır.

Yapıtları: Cenge giderken, Türkçe şiirler, Türk sazı, ey Türk uyan, Zafer yolunda, ordunun destanı.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir