Med Nedir?

Med Nedir?,Med Örnekleri,Med Hakkında Bilgi

Med: “Uzatma” demektir. İki uzun hece arasında bir açık hece bulunması gerektiğinde, sonu bir uzun ünlü ve bir ünsüzle biten birinci heceyi imaleden biraz da­ha uzun okumaya “med” denir. Med aslında bir ses sanatıdır ve şiirde iç ahengi oluşturan en önemli öğe­lerden biridir.
Ya bir nigâha dahi tâb yok mu çeşminde O nâz hastası tâ böyle bî-meçâl midir
Nedim
Aruzun “mefâ’îlün fe’ilâtün mefâ’ilün fe’ilün” kalıbıyla ya­zılan bu beyitte altı çizili heceler uzun okunduğunda hem ölçü sağlanmakta hem de bir iç ahenk oluşmaktadır.
Med, son iki harfi ünsüz olan sözcüklerde de yapılabilir. Dost bî-pervâ, felek bî-rahm devran bî-sükûn Dert çok hem dert yok düşman kavî tâli’ zebûn
Fuzuli
“Fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilâtün fâ’ilün” ölçüsüyle yazılan bu beyitte altı çizili sözcüklerde med yapılmıştır. * * *
Yâr hâl-i dilimi zâr bilüptür bilürem Dili zârımda ne kim yar bilüptür bilürem
Fuzuli
“Fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilâtün fe’ilün” ölçüsüyle yazılan bu beyitte altı çizili sözcüklerde med yapılmıştır.

med_nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir