Masal Türünün Tarihsel Gelişimi Nedir?

Masal Türünün Tarihsel Gelişimi Nedir?
“Bin Bir Gece Masalları”, “Kelile ve Dinine”, “Ezop Ma­salları” masal türünün ilk önemli örnekleridir. İgnoş Kınoş adlı Macar Türkolog, Türk masalları ile ilgili ilk ça­lışmayı yapan araştırmacıdır. Türk Edebiyatında ma­salları derleyip yazıya geçirme adına en önemli çalış­mayı Eflatun Cem Güney yapmıştır.
Bir tekerleme örneği:
… Koştum, eve vardım: “Baban doğdu.” dediler, kuca­ğıma bir yumurta verdiler. Yumurta elimden düştü, içinden kocaman horoz çıktı, sokağa kaçtı.
Kovalamaya başladım. Taş attım değmedi, ceviz attım. Cevizden bir kocaman ağaç bitti. Üstündeki cevizleri düşüreyim diye taş attım, değmedi. Toprak attım, ağa­cın başı tarla oldu. Kimi dedi: “Buğday ek.”, kimi dedi: “Karpuz ek.”

masal_turleri

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir