Manzume nedir? | Nedir

Manzume nedir?

Manzume nedir?

Özellikle duyguların, hislerin anlatildiqi yazı biçimidir. Dizelerden (mısralardan) oluşur. Dizeler alt alta sıralanır. Ölçü ve kafiyesi (uyağı) bulunur. Böyle yazılara manzume denir. Manzumelerin duygu ve heyecan yönünden yeterli olup bir sanat değeri taşıyanlarına şiir denir
Klasik Türk Edebiyatında bütün şairler tarafından ortak olarak kullanılan kalıplaşmış sanatlı sözlere manzum denir.
Dizeler halinde yazılan yazılara verilen ad. dizeler halinde yazılan, uyaklı ve ölçülü olan her yazıya manzum yazı denir, ancak her manzum yazı şiir değildir. bir manzum yazının şiir değeri taşıyabilmesi için duygu ve heyecan yönünden yeterli olması, sanat değeri taşıması ve okuyan kişi üzerinde güzel duygular uyandırması gerekir.

Manzume:
1- Ölçülü ve uyaklı manzum parçalardır.
2- Öğretici konular ve akılda kolay kalması istenen düşünceler bu nazım şekliyle yazılır.
3- Estetik kaygı taşımazlar.
4- Çağrışım yönü ve imgeleme zayıftır.
5- Manzum hikayeler birer manzumedir.
Manzum Hikayelerin Özellikleri
1- Toplumu ilgilendiren olaylar işlenir.
2- Daha çok ders veren, eğitici, öğretici, etkileyici konular seçilir.
3- Ölçü ve uyağa dikkat edilir.
4- Anlam, alttaki dizelerde devam eder.
5- Karşılıklı konuşmalara yer verilir.
6- Dizelerin uzunlukları aynı olmayabilir.
7- Bu nazım şekli edebiyatımıza Tanzimat Dönemi’nden sonra girmiştir.
Sözlükte “manzume” ne anlama gelmektedir?
1- Genellikle ölçülü, uyaklı yazılmış koşuk.
2- Dizge, sistem.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev