Liberal Ekonomi Sisteminde Reklamcılık Nedir?

Liberal Ekonomi Sisteminde Reklamcılık

Liberal ekonomik sistemlerde reklam, rekabetin sert bir silahıdır. Ve kullanılması tamamen serbesttir. Serbest reklam faaliyetleri ile uyarılan tüketici kendisi için en uygun olan ürünleri seçerek o ürünlerin üretimini teşvik eder.

Ancak şunuda göz ardı etmemek gerekir ki, reklamcılık serbest rekabet sisteminin işlemesine yardımcı olmasının yanısıra, bazen üreticilerin birbirlerine karşı mücadelede çok sert bir silah olmaktadır. Üreticiler reklamı gücü sayesinde piyasada çok güçlenip tekeller oluşturabilmektedir. Küçük ve yeni kurulan teşebbüslerin yaşamları güçleşmektedir.

“Bununla beraber DR. J. Bacman gibi ekonomistlerin uzun bir dönem için A.B.D.’de yaptığı araştırmalar, reklamcılığın yaratabileceği konsantrasyonun serbest rekabeti engellemeyeceğini, aksine küçük teşebbüslerin de durumlarını düzeltmek için dinanizme zorladığını, reklamın pazarlama ve üretim imkanlarını geliştirerek , satış fiyatlarını aşağıya çektiğini, yoğun reklamın sağladığı yüksek kârın üstlenilen risklerle takas edildiğini göstermiştir. Böylece , reklamın liberal ekonomi sisteminde yaratabileceği risklere karşı kendi kendine mukabil bir panzehir yarattığı kanıtlanmaktadır”.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir