Kuraklık Nedir?

Kuraklık
Yağışların kaydedilen normal seviyenin altına düşmesi sonucu arazi ve su kaynaklarının bu durumdan olumsuz etkilenmesi ve hidrolojik dengede bozulmanın gerçekleşmesi ile kuraklık yaşanır.
Ekstrem olaylardan biri olan kuraklık yavaş gelişir, fakat etkisi uzun sürer. Meteorolojik karakterli doğal afetler içinde tahmini en zor olanıdır ancak etkileri diğerlerine göre daha geniş kapsamlıdır. Yüksek sıcaklıkla birlikte şiddetli rüzgâr ve düşük nem miktarı gibi diğer değişkenlerde birçok bölgede kuraklığın oluşmasında etkili olur.
Sıcaklığın etkileri doğrudan ya da dolaylı olabilir. Tarımsal ürünlerde, otlaklarda ve ormanlık alanlarda azalma, yangınlarda artma, su seviyesinde düşme, hayvanların ölüm oranında yükselme, balık türlerinin zarar görmesi veya yok olması kuraklığın doğrudan etkilerine örnek olarak gösterilebilir (Fotoğraf 4).
1907 yılında Çin’de etkili olan kuraklık sonucu yaşanan açlıktan yaklaşık 24 milyon insan etkilen-miştir. 1965-1967 yılları arasında Hindistan’da hüküm süren kuraklık 1,5 milyon civarında insanın ölümüne neden olmuştur.

kuraklik-nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir