Krokodil Kitabının Analitik İncelenmesi


Krokodil Kitabının Analitik İncelenmesi

KİTAP ANALİZ FORMU
1. ANALİZİ YAPILACAK KİTABIN :
A. Adı : Krokodil
B. Yazarı :Fyodor Mihayloviç Dostoyevski
C. Tercüme Eser İse Tercümanı : Serpil Demirci
D. Yayınevi : Öteki Yayınevi
E. Yayın Yılı : Birinci Basım Mart 1999
2. KAYNAK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
a.Yazar :
Dostoyevski (Doğum 1821 Moskova – Ölüm 1881 Petersburg) Rus romancısıdır. Öğrenimine özel bir okulda başlamıştır. Bu okulu bitirdikten sonra petersburg Askeri Mühendislik okulunu gitmiştir. (1837) Fırsat buldukça özellikle şiddet ve cinayet konuları işleyen melodram türünde yazılmış romanlar okumuştur.
Okulunu bitirdikten sonra askerlik görevinden ayrılarak edebiyata atılmıştır. (1844) İlk romanı olan “İNSANCIKLAR” toplumsal sayılabilecek bir romandır. Romanda öksüz bir kıza duyduğu aşkı içli ve babaca bir sevecenlikle gizlemeye çalışan yoksul ve oldukça yaşlı bir kâtibin saygınlık kazanmak için yürüttüğü umutsuz mücadele anlatılır. Sevdaya düşmüş yoksul insanların, çağdaş toplumun acımasız koşullarına kurban olmuş insanların trajik çıkmazlarına yer vermiştir. Dostoyevski “Netoçka Nezvarova” adlı romanı yayınladıktan sonraki yıllarda devletin düzenini bozmak suçundan tutuklandı. Cezası bittikten sonra çar 1. Nikolay’ın baskısı yönetimi altında Siyasal ve toplumsal reform harekatının içine girmekte gecikmedi. 1847’den sonra Fransız Sosyalist ütopyacıların görüşlerini tartışmak üzere Mihail Petraşevski’nin evinde düzenlenen toplantılara katılmaya başladı. Ayrıca yaşadığı broşürler basmayı tasarlayan daha da bir grubun sürdürdüğü gizli toplantılara katılmıştır. Batıdan gelen devrimci düşüncelerin yayılmasından sonra çarlık yönetimi Nisan 1840’da Petraşevski grup üyelerini tutuklayarak kurşuna dizilmesine karar verdi. Dostoyevski’de bu grubun içindeydi. Daha sonra Dostoyevski’nin ölüm cezası Sibirya’da kürek mahkumluğuna çevrildi. Dostoyevski Sibirya sürgünü sırasında orda bulunan mahkumların ezilip, horlanmalarını sefil ve içler acısı yaşantılarını daha sonra yazacağı romanlarında etkili bir şekilde işledi. Hapishane yıllarında okuduğu “Yeni Ahit” adlı kitap, yazarın Hz.İsa’ya ve Ortodoks kilisesinin ruhaniliğine daha farklı bir şekilde bakmasına neden oldu.
Sibirya sürgününden sonra Petersburga özgür olarak dönen yazar; kendisini eski bir siyasal tutuklu olarak yüceltmeye hazır olan radikallere sırt çevirdi ve onların dini alaya almalarını ret ederek yeni çar II. Aleksandırın reformlarını destekleyen bir tutum sergiledi.
Dostoyevski günümüzde en çok okunan 19 yy yazarları arasında yer alır. Bunun nedeni beklide yaptıklarında birinci dünya savaşın ile ikinci dünya savaşları arasındaki kuşakları rahatsız eden ahlaksal, dinsel ve siyasal konuları etkileyici bir biçimde dile getirmiş olmasıdır. Dostoyevski batılı ülkelerin edebiyat ve düşün yaşamında önemli bir rol oynamış ve varoluşçuluğun temel kaynaklarından biri sayılmıştır. Bir çok batılı yazar (Nietzsche, A. Malrauxne S. P.Sortre) onun eserlerinden etkilenmiştir.
Eserleri: Ezilenler (1866) Suç ve Ceza (1866) Kumarbaz (1867) Budala (1868) Ecinniler (Besi 1870) Delikanli (Padrostok (1875) Bir Yazarın Günlüğü (1880) ve Karamazov Kardeşler (1880)’dir.
Yazar Sosyalist bir düşünce ile tanındığı için bu tür görüşleri ile itibar görmektedir.
Ayrıca yazarın Türk Tarihi açısından olumlu veya olumsuz hiçbir faaliyeti olmamıştır.
c. Yayınevi:
Kitabı yayınlayan yayınevi genelde roman, hikaye, deneme ve şiir kitabı türünde eserler yayınlıyor. Legal ve illegal örgütlerle bir bağlantıları yok. Ancak yayınlanan kitapların çoğunluğuna bakıldığı zaman sol kesim diye nitelendirdiğimiz kitlelere hitap eden yayınlar yapıyorlar.
YAYINEVİ TLF : 0312 435 38 33
YAYINEVİ FAKS : 0312 433 96 09
MERKEZ : Kızılay/ ANKARA
3. KİTABIN GENEL KONUSU
a. Kitap genel olarak psikolojik bir öykü niteliği taşıyor. Ancak bazı bölümlerde toplumun yapısı ve yönetimdeki insanları eleştirdiği için sosyolojik bir yönünün olduğunu söyleyebiliriz.
b. Kitabın Özellikleri
Sayfa Yapısı : 207
Baskı Ebadı : En 12 cm, Boy 20 cm
Kalitesi : 1. Kalite hamur kağıt
Kaçıncı Baskı : 1. Baskı
Kitap dünyanın hemen, hemen bütün ülkelerinde yayınlanmıştır. İngilizce ve Almanya tercümeleri vardır.
c.Kitap belirli bir ücret karşılığında satılmaktadır. Piyasadaki kitaplarla kıyasladığımızda fazla fiyat farkının olmadığı hatta bazı kitaplardan ucuz olduğu görülüyor. Kitabın 1999’daki fiyatı 6.000.000 TL
4. İÇERİK İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
a.Kitabın İçerik ve Üslubunun Propaganda Teknikleri açısından Değerlendirilmesi:
(1) Kitap eğitim maksatlıdır. Çünkü insanlar ve toplumlar arası bazı dengesizlikleri sıradan gibi görünen konular içinde çok iyi bir üslup ile işlenmiştir. Dostoyevski bu kitabında propaganda maksatlı bir bölüm yok
b. Kitapta İncelenen Konular:
(1) Kitabın Konusu:
Rusya’da memur olarak görev yapan saygı değer görünüşlü, beli bir yaştaki bir beyefendinin, karısı ile gezi amacıyla gittikleri Kemer’de adamın biri “KROKODİL” (Timsah) tarafından nasıl canlı, canlı yutulduğunu ve onu izleyen olayların gerçek öyküsü anlatılmaktadır.
c. Kitapta İşlenen Temalar:
(1) Kitabın Teması:
Kitapta işlenen asıl tema Rus toplumunun gelişmiş olarak nitelenen Avrupa ülkeleri ve insanlarından nasıl geri kaldığını bu geri kalmışlığın Rus insanlarına yansıması anlatılmıştır. Krokodili bir araç olarak kullanan yazar Rusya’daki ekonomik çıkmazlar ve çöküşü Rus devlet adamlarının bu durum karşısındaki vurdum duymazlığına bir nebze olsun değinmek istemiştir.

5. HEDEF TOPLUM İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME:
Etkilenmek İstenen Hedef Kitle Kategorileri:
a. Genel:
Kitap genel olarak toplumun bütün insanlarını hedef alıyor. Ancak asıl mesaj verilmek istenen yaş grubu 30 – 45 yaşları arasındaki kadın ve erkelerdir. Bürokrat ve kamuda devlet memurluğuyla uğraşan yüksek tahsilli insanlar hedef kitle olarak belirlenmişlerdir. Meslek grubu olarak ta bu tür meslek grubuna mensup insanlar hedef kitle kategorisinde yer almaktadır.
6. ANALİZİ YAPANIN KİTAP HAKKINDAKİ GENEL KANAATİ:
Bana göre Dostoyevski romanlarında ve öykülerinde sıradan sayılan yaşantılara bir soru işareti gibi girmeyi başarmıştır. Romanları ne kadar sıradan konuları incelerse incelesin bu sıradanlığın altında derin bir gerçeklik vardır.
Krokodilde’de böyle sıradan bir yaratıkla insanlardaki ve toplumdaki bazı ruhsal ve psikolojik bunalımları işlemiştir. Ülkedeki ekonomik çöküşe azda olsa değinmiş bu ekonomik çöküşten insanların nasıl etkilendiğini etkili bir yorumla bizlere aktarmıştır. Dostoyevski bize aslında ruhunun eleştirilmiyeçek kadar temiz olmadığını göstermeye çalışmıştır. Öyküleri de gösterir ki bu eleştiri bir samimiyet bunalımından çok kendine ait bir vicdan oluşturmaktadır. Romanda kullandığı üslup her ne kadar karmaşık görüksede oldukça etkileyici ve akıcı bir anlam özelliği vardır.
Bence Dostoyevski’nin romanlarında biri okuyan bir kişi romanda kendinden de bazı parçalar romanın içinde bulacaktır.

10 Mayıs 2013 Saat : 10:49
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

Krokodil Kitabının Analitik İncelenmesi Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev