Kırık hava nedir? | Nedir

Kırık hava nedir?

Kırık hava nedir?

Kırık hava; Türk halk müziğinde ritimle söylenen hareketli ve canlı oyun melodisi ve türküsüne “Kırık hava” denilmektedir
Kırık Havalar, ritmik karakterleri ve ölçüleri belirgin olan ezgilerdir. Kırık Hava’nın ölçüsü 2 / 4 tür. Kırık havanın temposu Alçak Havadan daha hızlıdır. Düzenli bir ritim özelliği göstermekle birlikte geleneksel söyleyiş kalıplarına bağlı olarak icra edilen bir formdur.
Kırık havaların bir çoğu aynı zamanda oyun havasıdır. Kırık hava terimi de uzun hava gibi yaygın kullanılmamaktadır. Bu terim yerine formu belirleyen bazı tür adları kullanılır.
Kırık havalar yalnızca sözlü ezgileri değil sözsüz ezgi türlerini de kapsamı içine alır. Yani enstrümantal ezgiler de, kırık havalar bünyesindedir.
Kırık havaya örnekler
Zeybek, horon, karşılamalar, Halay, Bar, semah, Teke Zotlatması.
Kırık Hava Türleri:
Daha önce yaptığımız tanımda da belirttiğimiz gibi belli bir ritmik yapıyı sürdüren ezgiler olan Kırık Havalara tüm yurt çapında rastlamak mümkündür. Kırık havalar yalnızca sözlü ezgileri değil sözsüz ezgi türlerini de kapsamı içine alır. Yani enstrümantal ezgiler de, kırık havalar bünyesindedir. Bu enstrümantal ezgilerin çoğu zaman bir oyuna eşlik ettiği görülür. Oyun havası teriminin şüphesiz buradan kaynaklandığı bilinmektedir. Ancak sözlü oyun havaları da Türk Halk Müziği repertuarı içinde önemli bir yer tutar. Her yörenin kendisine has çalış ve söyleyiş karakteri vardır. Her yörenin edebi ve müzikal özellikleri ile tavır ve üslubunda farklı özellikler göze çarpar. Bu da o çevrede yaşayanların sosyal yaşamları yörenin coğrafi özellikleri, ekonomik durum v.s. konularla ilgilidir.

KIRIK HAVAToprağı su rüzgarı içinde
Ne varsa yaşamda ve insandadır insanda
Dedemden kalan bu sabır
Hüzünle karışık oğluma kalır
Ekmeği katık harcı içinde
Ne varsa yaşamda ve insandadır insanda
Çiçekle meyve aynı damardandır
Dilerim oğluma bir fidan kalır
Korku ağar durur sesten içeri
Ne varsa yaşamada ve insandadır insanda
Sevgiyle insan aynı damardandır
Dilerim korkusuz bir yaşam kalır
KAN ÇİÇEKLERİ
Topraktan mı sürmüş candan mı kopmuş
Açar yediveren kan çiçekleri
Türkü mü şiir mi ağıt mı yoksa
Açar yediveren kan çiçekleri
Bölük bölük olmuş çaylar dereler
Hiçbiri denize varabilmezmiş
Duvarın dibinde bir yaralı gül
Gülleri solduran gülebilmezmiş
Bu şehrin üstünü duman sis almış
Tomurcuk çiçekler kana belenmiş
DağlAr çiçek açmış usta dert açmış
Umudun goncası kan çiçekleri

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev