kimya nedir, simya nedir

kimya nedir, simya nedir

Simya nedir?

Günümüzdeki modern kimya biliminin temelleri atılmadan binlerce yıl önceden başlayıp, 17. yüzyıla kadar etkileri devam eden, maddeleri birbirine karıştırıp , değiştirmeye çalışan simyacı, insanların yaptıkları çalışmalara ve verilen genel ada simya denirsimya

Simyacı nedir?

Değersiz maddeleri altına çevirme, bütün hastalıkları iyileştirme ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksir bulma uğraşlarına Simya, bu işle uğraşanlara Simyacı denir.
Simyanın tarihçesi

Simya; kimya, metalurji, fizik, tıp, astroloji, semiotik, mistisizm, spiritüalizm ve sanat’ı bünyesinde barındırırdı. Simya ile en az 2500 yıldır uğraşıldığı bilinmektedir. Simya ile ilk olarak Mezopotamya, Eski Mısır, İran, Hindistan ve Çin’de uğraşılmıştır. Klasik Yunan döneminde Yunanistan’da, Roma İmparatorluğu’nun hüküm sürdüğü coğrafyada, önemli İslam başkentlerinde ve daha sonra 19. yüzyıla kadar Avrupa’da simyaya ilgi duyulmuştur.

Simyacılar hakkındaki genel görüş onların sözde bilimadamı (pseudo-scientist), hatta kaçık ya da şarlatan oldukları yönündedir. Bunun nedeni simyacıların kurşunu altına çevirmeye çalışmaları, evrenin dört elementten (toprak, hava, su ve ateş) oluştuğuna inanmaları ve zamanlarının büyük çoğunluğunu mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlamaya harcamalarıdır. Bazı simyagerler gerçekten kaçık veya şarlatan olsa da, çoğu entelektüel akademisyenler ve önemli bilim adamlarıdır.
Ünlü Simyacılar

1- Isaac Newton

2- Johann Rudolf Glauber

3- Arnaldus de Villa Nova

4- Ebu Musa Cabir bin Hayyan

5- Nicolas Flamel

6- El-Razi

7- Thomas Norton

8- Robert Boyle
Simya’nın hedefleri

1- Metallerin altın ve gümüşe dönüştürülmesi

2- Ölümsüzlük iksiri yaratılması

3- İnsan hayatının dönüştürülmesi
Simya hakkında

1- Simya bir bilim dalı değildir.

2- Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar.

3- Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz.

4- Sistematik bilgiler içermez.

5- Bilgi birikimi oluşmamıştır.

Kimya Nedir
1. Maddelerin temel yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini; çözümleme, bireşim ve üretim yöntemlerini inceleyen bilim.
2. Üstün özellikler taşıyan çok değerli şeykimya
Cümle içinde kullanımı

Bu kimya değil ya, olmasa da olur.
Emniyetlerini kazanmak için bu esrar bir kimya gibi gizli kalmalıdır.
– R. N. Güntekin
Kimya kelimesinin ingilizcesi

adj. chemical
n. stinks, chemistry
Köken: Arapça

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev