Kasr Nedir?

Kasr Nedir?,Kasr Örnekleri,Kasr Hakkında Bilgi

Kasr: Kasr sözcüğü “kısa kesme, kısaltma” anlamları­na gelir. Edebiyatta ise kasr, uzun okunan bir sözcüğü “hafifleştirerek” okumaktır. “Şâh” yerine “şeh”, “nigâh” yerine “nigeh”, “mâh” yerine “meh”, denmesi gibi.
Hakka ki zîb ü zînet-i ikbâl ü câh idi
Şâh-ı Skender-sefer ü Dârâ-sipâh idi
Baki
“Mefûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün” kalıbıyla yazılan bu beyitin ikinci dizesinde geçen “Skender” sözcüğü as­lında “İskender”dir. Bu sözcük, kısaltılarak “Skender” biçiminde okunmalıdır.
Ol şeh-suvâr-ı mülk-i saâdet ki rahşına
Cevlan deminde arsa-i âlem gelirdi teng
Bakî
“Mefûlü fâ’ilâtü mefâ’îlü fâ’ilün” ölçüsüyle yazılan bu beyitin ilk dizesinde geçen “şeh-suvâr” sözcüğünün aslı “şâh-suvâr” biçiminde uzundur. Bu sözcük, incel­tilerek “şeh-suvâr” biçiminde okunur.

Uzun süredir geceleri yanlızlık ceken genclerin adresi olan kartal escort bayan internet sitesi sizlere hizmet vermektedir.

Aruz kalıplarının oluşumu:
Aruz kalıpları Arapça “feale” fiilinin farklı çekimlerinin belli sıralarla bir arada kullanılmasıyla oluşur. “Fa’lün, fe’ûlün, fâ’ilâtü, fâ’ilâtün, mefâ’ilün, mef’ûlün, mefâ’ilün, mefâ’îlün,”gibi sözcüklerin belli bir düzen için bir araya getirilir. Örneğin,
Nedim’in bir gazelinden alınan
Tahammül mülkünü yıktın Hulâgû Han mısın kâfir
Aman dünyâyı yaktın âteş-i sûzan mısın kâfir
dizeleri aruzun,
Mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün mefâ’îlün . —/.—/.—/..-. kalıbıyla yazılmıştır.

kasr_nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir