İyi bir konuşma sesinin özellikleri nedir?

İyi bir konuşma sesinin özellikleri şöyle sıralanabilir:
> İşitilebilirlik: Konuşurken sesin bütün dinleyiciler tarafından rahatlıkla işitilebilmesidir. Çok yavaş ya da yüksek tonlarla konuşulmamalı; ses tonu konuşulan yerin ve dinleyici kitlesinin büyüklüğüne ve özelliğine göre ayarlanmalıdır.
> Akıcılık: Söz ve düşüncelerin, dinleyicilerin algılama hızına denk düşmesidir. Bu hız, her zaman aynı kalmamalı; heyecen durumuna, dinleyicilere ve konuya göre yer yer değişiklikler göstermelidir.

> Hoşa giderlik: Ses tınısının katı, tiz, kulak tırmalayıcı, hırıltılı, madeni, burundan gelen, hışırtılı, boğuk, çok yumuşak, gevrek, biçimden yoksun vb. olmamasıdır. Genellikle doğuştan gelen bu özellikler, düzenli çalışma ile belli oranlarda düzeltilebilir.
> Anlamlılık: Sesin genel olarak dostça bir nitelik taşıması ve güven duygusu telkin etmesidir. Ses, kelimelerdeki anlamın daha fazlasını ya da tam zıttını yansıtabilir. Sesiniz dengeli, kararlı ve güven verici olmalıdır. Ayrıca sesinizde açıklık, sadelik ve kişilik de bulunmalıdır.
> Bükümlülük: Sesin ton, hız ve anlam bakımından değişiklik göstermesidir. Bükümlülüğün karşıtı “tekdüzelik”(monotonluk) tir. Değişmeyen bir ses zamanla dinleyicileri sıkar.

İyi bir konuşma sesinin özellikleri nedir

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir