İslam toplumu ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler nasıl başlamıştır?


İslam toplumu ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler nasıl başlamıştır?

İslam toplumu ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler nasıl başlamıştır?

Türklerin İslamı kabulünden önce Şamanizm inancına sahiptiler. Türkler arasında M.S. 1000 yıllarına kadar şamanizm en yaygın dil olmuştur. Türklerin Müslüman Araplarla ilk karşılaşması 7. YY’da Hz. Ömer zamanında olmuştur.

Emeviler Arap milliyetçisi oldukları için ilk karşılaşmalarda Türkler müslüman olmamışlardır. İslam Devleti, Maveraünnehir’e kadar genişlemiştir.

Hazar Türkleri

Hazar Türkleri 723 senesinde Müslüman Arapları yenilgiye uğratmış. Bunun üzerine Emeviler büyük bir orduyla Hazarların üzerine yürümüş, (724 – 743) Hazarları Kafkasların ötesine kadar atmışlardır.

Abbasiler dönemi

Abbasi hanedanı 750 yılında İslam devletinin başına geçince Arap olmayan milletlerin durumunda iyileşmeler görüldü. Bu yüzden Türkler Abbasi yönetimine sıcak baktılar. Orduda iyi yerlere geldiler.

Talas Savaşı

Karluklar Abbasilerden Çinlilere karşı yardım istediler. Abbasi yönetimi Çinlilerle arasında Türklerin olmasını istediği için yardımı kabul etti. Talas savaşında Türk orduları ile Arap orduları Çinlileri büyük bir yenilgiye uğrattılar. Talas savaşından sonra yakınlaşma sağlandı. 10. yüzyılda kitlelere halinde Türkler müslüman olmuşlardır.

22 Aralık 2013 Saat : 7:58
Bu Yazı Hakkında Yorumunuz Nedir?

İslam toplumu ile Türkler arasındaki ilk ilişkiler nasıl başlamıştır? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

 Son Yazılar FriendFeed

SPONSORLU BAĞLANTILAR

Ödev Ödev