İslam Nedir?

İslam Nedir?

Allah önce dünyayı yarattı. Ardından da insanı yarattı. Ona akıl ve seçme hürriyeti verdi. İlk insan Hz. Âdem ve eşi yeryüzüne gönderildiler. Çevrelerindeki her şey emirlerine sunulmuştu ve istedikleri gibi kullanabiliyorlardı.
İnsanoğlu zamanla Hz. Âdem ve eşinden çoğalmış, yeryüzünün nüfusu artmıştı. Bu kez yeni bir sorun ortaya çıktı. Yeryüzünün sakinleri kendileri ve Allah arasında hangi kurallara bağlı kalacaklardı? Neden buradaydılar? İçinde oldukları bu düzen nasıl devam etmekteydi? Birbirlerine ve diğer varlıklara karşı nasıl davranmalıydılar? Bu sorularına, öncelikle Hz. Âdem’in Allah’tan aldığı mesajlarla cevap buldular. Zamanla insana, Allah ve evren arasındaki ilişkileri açıklayan, insanın görev ve sorumluluklarını bildiren birçok peygamber gönderildi. Onların öğrettiği ilahî kuralların tümüne “din” denir.
Din; hür, irade ve akıl sahibi insanları, iyiye, doğruya, güzele ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kural-
lar bütünüdür.

Allah, ilahî kuralları peygamberlerine vahiy yoluyla bildirmiştir. Bu peygamberler değişik coğrafyalara, farklı zamanlarda gönderildiler. Ancak kendilerine bildirilen dinin esasları temelde aynıydı ve bo-zulmadıkları sürece yürürlükte kaldı. İlk insan olan Hz. Âdem aynı zamanda ilk peygamberdir. Kendisiyle gönderilen dinin temelini “tevhit” inancı oluşturur ve bu inanç aynı zamanda İslam’ın da temelidir.

Kur’an’ı Kerim’de insanoğlu için din olarak İslam’ın seçildiği şöyle ifade edilir: “Allah katında kabul
edilen tek din İslam’dır…” (Âl-i İmrân suresi, 19. ayet.)
Allah’ın, insanlar için seçtiği dine İslam adını verdiği şöyle belirtilir: “…Bugün size dininizi kemale erdirdim. Üzerinize olan nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam’ı seçtim…”
(Mâide suresi, 3. ayet.)
Hz. Âdem’den sonra da birçok peygamber gönderildi. Bu peygamberler insanlara aynı hak dinin inanç esaslarını ve ortak ilkelerini öğrettiler. Peygamberlerin öğretileri arasında temelde bir ayrım yoktu. Peygamberler aracılığıyla öğretilenler aynı olmasına rağmen sonradan mensuplarınca asılları bozuldu.

Hz. Muhammed (s.a.), bu peygamberlerin sonuncusudur.1 Allah, son peygamber Hz. Muhammed (s.a.) aracılığıyla tekrar gönderdiği ilahi kurallara “İslam” adını vermiştir.
İslam’ın kelime anlamı barıştır. Bu kelime Allah’a teslim olmak, ona boyun eğmek gibi anlamlara da gelir. İslam’ın özünde Allah’a itaat, yalnız ona sığınma, sevgi ve huzur içinde yaşama gibi esaslar vardır. İslam; kalbiyle inanarak Hz. Muhammed (s.a.)’in Allah tarafından aldığı vahiyleri kabul etmek, bu inancı dil ile söyleyip gereğini yapmaktır. Müslümanlık sadece bir inanç sistemi değil, aynı zamanda inancın gereği olan dinî emir ve ibadetleri yerine getirmektir. İnancını söz ve hareketlerine yansıtmaktır.

islam-nedir

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir