İnsan Kaynakları nedir? | Nedir

İnsan Kaynakları nedir?

insan_kaynaklari

İnsan Kaynakları nedir?

Kısaca, insan kaynakları, kurumların kısa ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için, insana odaklanmaları; yani, şirket kültürüne uygun donanımlı ve doğru elemanların seçilip, yerleştirilmesi, organizasyonu, ücretlendirilmesi eğitilmesi, kariyer planlarının yapılması, motive edilmesi, değerlendirilmesi, iş güvenliği ve sağlığı ile özlük haklarının korunup, gözetilmesi fonksiyonlarının tümüne verilen addır.

Günümüzde, şirket yönetiminin tek hedefi üretim, kar ve büyüme olmamalıdır, artık, rekabet öyle bir hale geldi ki, makine, tesis, teknoloji, para ile satın alınabiliyor, şirketler benzer maddi olanaklara sahipler, ama önemli olan kurumlar arasında rekabet üstünlüğü yaratacak insan kaynağından faydalanıp elde tutabilmek.

Peki nasıl elde tutabiliriz. Giriş cümlemde de bahsettiğim gibi, odaklanarak, yani haklarını savunarak, yeri geldiğinde takdir edip, yeri geldiğinde ödüllendirerek, değer vererek, en azından ofisinde huzurlu bir ortam yaratarak, iyi bir kariyer planı yapıp, performansını objektif olarak değerlendirerek vs… diye bu örnekleri çoğaltabiliriz.
insan_kaynaklari

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev