İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman

İlahî Kitap ve İlahî Kitaplara İman

İlahî kitaplar neden gönderilmiştir?

Yüce Allah, peygamberler aracılığı ile insanlara mesajlar göndermiştir. Bu ilahî mesajların yer aldığı yazılı metinlere ilahî kitaplar denilmektedir. Bu kitaplar insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmayı amaçlamaktadır.
Sayfalar hâlinde gönderilen ilahî kitaplara “suhuf” denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlere suhuf verildiği belirtilmiştir. Ancak bu kitapçıklar günümüze kadar gelememiştir.
İlahî kitaplar yalnızca Allah’a inanmayı, ona kulluk etmeyi ve ahlak ilkelerine uymayı öğütlemiştir. Bu kitaplarda Allah’a, insanlara ve diğer varlıklara karşı olan sorumluklar üzerinde durulmuştur.
İslam dini, yalnızca Kur’an’a değil, Allah tarafından daha önce indirilen ilahî kitaplara da inanmayı emretmiştir. Bakara suresinin 4. ayetinde şöyle buyrulur: “Onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.”

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir