Hitabet Nedir?

Hitabet Nedir?

     Bir hitap tarafından,açık meydanlarda veya kapalı salonlarda belli bir maksatla toplanmış halka söylenen sözlere hitabet (nutuk) denir.Bunlar önceden veya sonradan yazıya geçirilir.Hatip, bu sözleri söyleyen demektir.

Hitabet,dini,askeri,siyasi,ilmi olabilir.Hatip,söyleyeceği sözlerin taşıdığı fikre kesin inanmış olmalıdır.Konu dinleyicilerin hepsini ilgilendirmelidir.Anlatım ; kesin ve açık olmalıdır.Gereksiz edebi sanatlara yer verilmemelidir.

Hitabet türünün bütün dünyadaki en muhteşem örnegi Peygamber Efendimizin veda hutbesidir.Askeri alanda Yavuz Sultan Selim Han’in Çaldiran Seferi sirasinda,Alparslan’in Malazgirt Harbi öncesinde yaptiklari ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk gençligine hitaben yaptigi  kisa konuşmalar yine bu türün en önemli örneklerindendir.

 

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen,Türk istiklalini,Türk Cumhuriyetini,ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.Bu temel,senin,en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi,seni,bu hazineden,mahrum etmek isteyecek,dahili ve harici,bedhahların olacaktır.Bir gün,istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,vazifeye atılmak için,içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin!Bu imkan ve şerait namüsait bir mahiyette dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.Cebren ve hileyle aziz vatanın,bütün kaleleri zapt edilmiş,bütün tersanelerine girilmiş,bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere,memlektin dahilinde,iktidara sahip olanlar gaflet ve delalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilrler.Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini ,müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.Millet,fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 

 

Ey Türk istikbalinin evladı!İşte,bu ahval ve şerait içinde dahi,vazifen ; Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır!Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda,mevcuttur !

Mustafa Kemal ATATÜRK

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


**

Ödev Ödev