HALK NESRİ ve ÖRNEKLER

HALK NESRİ ve ÖRNEKLER

Halk hikayelerinin,masalların yazıya geçirilmesiyle oluşan halkın anlayabileceği nesridir.
Halk nesrinin en önemlileri Dede Korkut kitabı ile Aşık Hikayeleridir.Aşık Hikayeleri edebiyatımızda on altıncı yy.dan itibaren görülmeye başlar.En önemli halk hikayeleri Kerem ile Aslı, Aşık Garip, Ferhat ile Şirin,,Tahir ile Zühre…..
Halk nesrinde genellikle manzum(şiir)mensur(nesir)karışıktır.Seciler ve Aliterasyonlar sık sık kullanılmıştır.

ÖRNEKLER:
1.KOŞMA:
Mail oldum bir dilberin kaşına
Keman kaşa kaş kemana uygundur
O keklik sekişli bir hoş cümbüşlü
Dehan lebe,leb dehana uygundur

El zanneyler aşık,maşuğun öğer
Kendini bilmeyen hatıra değer
O,seksen örüğü topuğa değer
Gerdan saça saç gerdana uygundur
2.DESTAN:
……..
Allah Allah deyip yürüdü asker
Katanası yolu gösterme ister
Gaziler at sürüp meydanı ister
İmdat-ı Hak ile nusrat bizimdir

Kafir gördü bizi geriye kaçtı
Dest-i felek kudret ateşin saçtı
İç ağası cenk kapısın açtı
İmdat-ı Hak ile nusrat bizimdir

3.TAŞLAMA:
Bu vakte erdi ki bizim günümüz
Yiğit belli değil,mert belli değil
Herkes yarasına derman arıyor
Deva belli değil dert belli değil

Fark eyledik ahir vaktin yettiğin
Merhamet çekilip göre gittiğin
Gücü yeten soyar gücü yettiğin
Papak belli değil kürt belli değil

Adalet kalmadı hep zulüm dolu
Geçti şu baharın gülleri soldu
Dünyanın gidişi acayip oldu
Koyun belli değil kurt belli değil
………….
Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor
Ehl-i fukaranın yüzü gülmüyor
Aşık Ruhsat dediğini bilmiyor
Yazı belli değil hat belli değil

4.KOÇAKLAMA:
İki koçak bir araya gelende
Görelim ne işler meydan içinde
Kesilir kelleler boşalır kanlar.
Yeğin olur leşker meydan içinde

Oklar uçup gider şahanlar gibi
Merd de aşıp gider aslanlar gibi
Kılıçlar oynaşır ceylanlar gibi
Kesilir ne başlar meydan içinde

5.AĞIT:
İnsan da canına böyle kıyar mı?
Hasta başın taş yastığa koyar mı?
Ergen kıza beyaz bezler uyar mı?
Al giy allı balam şalların hani

6.VARSAĞI:
Behey ela gözlü dilber
Vaktin geçer demedim mi?
Harami olmuş gözlerim
Beller geçer demedim mi?
………
Deryalarda yüzer gemi
Şeker dudağının yemi
Süregör devranı demi
Devran geçer demedim mi?

8.SEMAİ:
Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün halkalanmış
Örülmeyi örülmeyi
……..
Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adın ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

9.HİKMET
Közümü açtım sini kördüm
Kul kongülni singe birdim
Uruğlarım terkin kıldım
Minge sin ak kireksin sin

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir