Halide Edip Adıvar’ın roman sanatı

Halide Edip Adıvar’ın roman sanatı

Halide Edip Adıvar; “Milli Edebiyat”ile “Yeni Lisan” tartışmaları sırasında sade,yeni bir dille ortaya çıkar. Romatizmden realizme doğru bir gelişme gösterir. Çeşitli dergilerde çıkan inceleme ve hikayeleriyle tanınmış; sonraları romanları ile dikkati çekmiştir. Romanlarında ilkin aşk temasını,kadın psikolojisini işler;sonra Türkçülük, milliyetçilik ve memleketçilik konularına yönelir; daha sonra kişileri içinde yaşadıkları olay çevresinde geleneklere, göreneklere, dönemlerle törelere, nesillere bağlıyarak anlatır.
Halide Edip Adıvar ; romanlarında canlı,kuvvetli karakterler yaratır. Kadın kahramanları sembol derecesinde yüksek;bir yanları ile çarpıcı,etkileyicidir.
*Sanat anlayışı:
Halide Edip Adıvar’a göre sanat dinledirici bir öğe gibidir. Kötümserlik ve karamsarlık, onun aracılığı ile,iyimserliğe ve yaşam sevgisine dönüşür. Sanat , insanı huzura kavuşturan tek kaynaktır onca. “hayat denilen garip ve geçici konukluk sırasında, hepimizin içinde bilinçaltı bir rahatsızlık vardır. Bu rahatsızlığın giderilmesi, sanatla,onun verileriyle olur.” görüşündedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir