HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM

HAKLARIM VE SORUMLULUKLARIM
Hepimiz doğduğumuz günden itibaren çeşitli kurum ve grupların içinde yer alırız. Aile, okul, fabrika bu grup ve kurumlardan bazılarıdır. İçinde bulunduğumuz grup ve kurumlara ait çeşitli rollerimiz vardır.(Ailede baba, okulda öğretmen, sınıfta öğrenci, fabrikada işçi gibi)

İçinde yer aldığımız grup ve kurumlarda üstlendiğimiz rollerle ilişkili haklarımız vardır.(Baba olarak aile bireylerinden saygı görmek, öğretmen olarak sınıfı yönetmek, öğrenci beylerbeyi escort olarak okulda eğitim görmek, işçi olarak maaş almak gibi)

Bu haklarımızı kullanırken de yerine getirmemiz gereken bir kısım sorumluluklarımız vardır. (Baba olarak ailenin geçimini sağlamak, öğretmen olarak öğrencileri en iyi şekilde eğitmek, öğrenci olarak derslerimize alışıp ödevlerimizi yapmak gibi).

İNSAN HAKLARI
Her insan, insan olduğu için doğuştan bazı haklara sahiptir. Anayasamızın 12. maddesinde; “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.” denilmiştir.

Bu hakların bazıları şunlardır;
Yaşama hakkı,
Konut edinme hakkı,
Çalışma hakkı,
Eğitim hakkı,
Mülkiyet hakkı,
Hak arama hürriyeti,
Din ve vicdan hürriyeti,
Bilim ve sanat hürriyeti,
Yerleşme ve seyahat hürriyeti,
Kişi hürriyeti ve güvenliği,
Düşünce ve kanaat hürriyeti.

İnsanların sahip olduğu bu haklar ellerinden alınamaz.
hakvesorumluluklarim

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir