Gözlem Nedir?

Gözlem Nedir?

Gözlem: Bir nesnenin, olayın veya gerçe-ğin, niteliklerinin bilinmesi amacıyla dikkat¬li ve planlı olarak ele alınıp incelenmesidir.
• Dağlarda yükseğe çıkıldıkça sıcaklık düşer. (Gözlem cümlesi)
Bu yüzden dağın zirvesine yaklaştıkça üşümeye başladınız. (Yorum cümlesi)
Gözlem yoluyla bilgi elde ederken duygu-larımız etkili olabilir.
Bazen duygularımızın etkisiyle tarafsız ola¬mayız.
Gözlem yoluyla kazandığımız ba?ı bilgiler “bize göre” doğru olur.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir


*