Fizikte Büyüklükler Nedir?

Fizikte Büyüklükler Nedir?

Günlük hayatımızda fizikle ilgili olayları açıklarken, kütle, uzunluk, zaman, kuvvet ve hız gibi büyüklükler yanında akım şiddeti, sıcaklık ve ışık şiddeti gibi büyüklükleri de kullafizikte_buyukluklernırız. Bu büyüklüklerin bazıları tek başına anlam ifa­de ederken bazıları da diğer büyüklüklere bağlı olarak bir anlam ifade eder.

Fiziksel büyüklükler ikiye ayrılır:

  1. Temel büyüklükler
  2. Türetilmiş büyüklükler

Başka büyüklükler yardımı ile ifade edilemeyen, matematiksel olarak ta­nımlanmamış büyüklüklere temel büyüklükler denir. Temel büyüklükler tek başına ifade edildiğinde bir anlamı olan büyüklüklerdir. Başka büyüklükler yardımı ile ifade edilebilen, matematiksel olarak tanımlanmış http://aloarkadas.net/ büyüklüklere de türetilmiş büyüklükler denir.Türetilmiş büyüklükler matematiksel bağın­tılar ve başka büyüklükler yardımı ile ifade edildiğinde bir anlamı olur.

Temel ve türetilmiş büyüklükler, birimleri ile birlikte aşağıdaki ve yandaki tablolarda verilmiştir.

fizikte_buyuklukler1

 

 

 

fiziktebuyuklukler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir