Fizik Bilimi Neleri İnceler?

Fizik Bilimi Neleri İnceler?
Fizik kelimesi Eski Yunanca’da doğa anlamındaki physis kelimesinden gelir. Fizik evrende gerçekleşen olayları anlamaya ve açıklamaya çalışan temel bilimlerden biridir. Bu kapsamda hem galaksiler, Güneş sistemi ve gezegenler hem de atom ve atom altı parçacıklar (proton, nötron, kuarklar vb.) fiziğin ilgi alanına girmektedir. Fizik, birçok varlık ve olayın doğasında olan kuvvet, hareket, enerji, madde, ses, ışık, elektrik ve atom gibi konularla ilgilenir (Şekil 1.1). Yani temelde fizik; madde, enerji ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler.
Doğa olaylarını açıklamaya çalışan ilk insanlar filozoflardır. Filozoflar, çevrelerinde olup biteni gözlemleyerek doğa olaylarının bir düzen içerisinde gerçekleştiğini fark etmişlerdir. Günümüz fiziği 16. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bilim insanları, hem doğa olaylarını ve bu olaylar arasındaki ilişkileri anlayabilmek hem de gözlemlerini gelecek nesillere aktarabilmek için bu olayları olabildiğince kaydetmeye çalışmışlardır. Bilginin sorgulanması, paylaşılması ve nesilden nesile aktarılması ile fizik bilimi daha sistematik bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Zamanla daha fazla bilgiye ulaşıldıkça bazı kavramların geliştiği, bazılarının değiştiği ve bazı kavramların tamamen ortadan kalktığı görülmektedir. Fiziğin ilgilendiği alanlar genişledikçe; mekanik, optik, manyetizma, termodinamik, atom ve molekül fiziği, katı hâl fiziği, nükleer fizik, astronomi gibi alt alanlar oluşmuştur. Fiziğin diğer bilim dalları ile etkileşimi sonucunda jeofizik, biyofizik ve fizikokimya gibi birden fazla bilim dalının ortak çalıştığı yeni bilim dalları ortaya çıkmıştır.

fizik-konulari

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir